Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Störningar i fortplantningen hos vilda djur har rapporterats i ökande omfattning sedan 1950-talet. Under senare decennier ser vi också en ökning av vissa medfödda missbildningar i könsorganen hos pojkar och andra tillstånd som kan vara orsakade av en påverkan under fosterutvecklingen.

Att denna utveckling går så fort talar för att det rör sig om en miljöpåverkan och intresset fokuseras kring olika miljöfaktorer. Det är troligt att hormonstörande kemikalier spelar en roll för denna typ av påverkan på människa, även om entydiga data ännu saknas så pekar det mesta åt detta håll. Utsättes försöksdjur för hormonstörande ämnen i kontrollerade experiment får djuren just missbildningar och fortplantningssvårigheter.

En mängd av dessa miljögifter finns i sådant som vi använder dagligen, som kläder, plastprodukter, leksaker, hygien- och elektronikvaror. Sammantaget utsätts vi för en blandning av tusentals ämnen. Dessutom kan flera olika ämnen i en kemikaliecocktail förstärka varandra eller samverka så att ytterligare effekter uppstår.

Syftet med presentationen är att beskriva kunskapsläget och med auditoriet diskutera vad som kan och bör göras. Hur kan man skydda barnen? Hur ska jag som privatperson agera? Vilka möjligheter har vi som konsumenter att påverka situationen? Hur skulle en statlig reglering kunna fungera?

Föreläsare: Olle Söder, professor Karolinska institutet, Stockholm

Moderator: Bertil Hagström, allmänläkare, Med.Dr, Göteborg

Referat från onsdagsföredraget, skrivet av Susanna Lindahl, hittar du här: Referat 121107

Inledande föredragningar av de medverkande börjar kl 18.00.

För dig som är medlem i IfM: Vi träffas i caféet på Ekocentrum från kl 17.30. Som IfM-medlem ingår ekologiskt fika. Om du vill ha en macka så meddela det vid din anmälan så att vi kan förbereda med tillräckligt många. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller! Anmälan innebär tyvärr inte platsreservation. Anmäl dig senast den 5 november till Lena Sjödell lenasjodell@yahoo.se

Aktiviteten anordnas av Läkare för Miljön, i samarbete med Ingenjörer för Miljön (ifM) och Ekocentrum.

Våra onsdagsföreläsningar genomförs i samverkan med Studiefrämjandet Göteborg.

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 28 november, 2012