Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Atmosfären är ett komplext medium och en djupare förståelse av atmosfärskemi kan behövas för att bidra till och förstå hållbar utveckling. Atmosfärskemi kan påverka förvånansvärt många av de 17 globala målen för hållbar utveckling, inte bara det uppenbara mål 13: Bekämpa klimatförändringen.

180214_Atmosfärskemi_Johan-Boman_GMVAtmosfärskemi behandlar grundläggande och avancerade egenskaper hos och sammansättning av atmosfären. Kunskap behövs inte bara om egenskaper och sammansättning utan också om processer som fortgår i atmosfären och i olika gränsskikt mellan atmosfär, mark och vatten. Den atmosfär som nu omger vår planet är i högsta grad påverkad av människan. Atmosfärskemi behövs därför för att ha koll på källor till olika ämnen i atmosfären liksom olika sänkor för de olika ämnen som finns i atmosfären.

Klimatet påverkas av och påverkar atmosfären, dess egenskaper, sammansättning och processer. Förståelse för atmosfärskemi kan därför bidra till en bättre förståelse av klimatet och dess skiftningar.

Ett sätt att beskriva en önskad hållbar utveckling är att sätta upp mål. 193 av världens länder enades i september 2015 om 17 globala mål för hållbar utveckling av just den anledningen. Arbetet med målen kallas ibland för Agenda 2030 eftersom vi förväntas ha uppnått målen år 2030. De 17 globala målen är uppdelade i 169 delmål och det finns 230 mätbara indikatorer för att följa utvecklingen mot en hållbar framtid.

Föreläsare: Johan Boman, Institutionen för kemi och molekylärbiologi vid Göteborgs universitet

Anmälan krävs inte, men GMV bjuder föranmälda på kaffe, te eller juice i Ekocentrums kafé från och med kl 17.00. Anmäl dig här om du vill delta i fika: 

Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.


FNförbundet_loggaFöreläsningsserien om de 17 globala målen för hållbar utveckling arrangeras av Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV,  i samarbete med Ekocentrum. Vid de flesta föreläsningarna berättar en forskare från Göteborgs universitet och en forskare från Chalmers om ett av hållbarhetsmålen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå målet.

Läs mer om de globala målen…

Den här kvällen är ett samarbete med Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum, GMV och Göteborgs FN-förening.


sfr-logo_litenOnsdagskvällar på Ekocentrum genomförs under höst- och vårterminerna i samarbete med olika aktörer, alltid i syfte att öka kunskapen om hållbar utveckling. Öppet fram till kl 20.00 för alla intresserade, med fritt inträde både till föreläsningar och utställning! Passa gärna på att ta en fika i vårt ekoreko-kafé när du är här – välkommen! Onsdagskvällar på Ekocentrum är ett kontinuerligt samarbete med Studiefrämjandet Göteborg – Mölndal.

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 5 februari, 2018