Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Seminaret belyser hur hållbar konsumtion kan genomsyra ny- och ombyggnadsprocesser. Fokus är på ökad återanvändning av fast inredning vid ny- och ombyggnadsprocesser av lokaler. Avfallsmängderna från byggsektorn utgör en av de största avfallsströmmarna i Sverige.

Hus bygg broVilka incitament finns det för att ta tillvara material av höga kvaliteter innan det når avfallsledet?

Vad innebär en ökad återanvändning av byggmaterial för olika aktörer i bygg- och rivningsprocessen i form av tid, kostnader, och miljönytta?

Uppfyller återanvänt material dagens krav vad gäller lagkrav, design, funktion, miljömärkning och spårbarhet av kemiskt innehåll?

Det är några frågetecken vi tror oss kunna räta ut denna eftermiddag. Missa inte tillfället!

Program:

Välkomsthälsning – Eva Lundgren, Ekocentrum

Hur kan hållbar konsumtion genomsyra ny- och ombyggnadsprojekt?

Hur kan vi arbeta proaktivt för att minska avfallsflöden inom byggsektorn?

Erfarenheter från forskningsprojekt om metodutveckling för ökad återanvändning av fast och lös inredning vid kontorsredovisningar.

Carina Loh Lindholm, IVL Svenska Miljöinstitutet

 Så arbetar vi med cirkulärt byggande – inblick från arkitektens, byggarens, fastighetsägarens, materialleverantörens och hyresgästens perspektiv. Föreläsarnas presentationer hittar du här:

  • Skanska, Andrea Pap de Pestény 
  • Arkitekt – LINK arkitekter, Ivana Kildsgaard
  • Fastighetsägare – Castellum, Paula de Hollanda
  • Hyresgästrepresentant – Tenant and Partner, Lina Jander
  • Materialleverantör – Forbo, Jonas Rothén
  • Materialleverantör – Kompanjonen, Per Håkansson
  • Hållbara rumslösningar – Moelven Modus, Peder Welander

Föreläsarnas presentationer hittar du här:

Carina Loh Lindholm, IVL
Andrea Pap de Pestény, Skanska
Ivana Kildsgaard, LINK arkitekter
Paula de Hollanda, Castellum
Lina Jander, Tenant & Partner
Jonas Rothén, Forbo
Per Håkansson, Kompanjonen
Peder Welander, Moelven Modus

Materialleverantörens perspektiv

Så utvecklar vi våra produkter för att möta behov i den cirkulära ekonomin.

Återanvänt byggmaterial som affärsmodell

Per Håkansson, Kompanjonen

Vad krävs för en omställning till mer cirkulära produktflöden vid byggande och rivning?

Panelsamtal med samtliga föredragshållare  om möjligheter och lösningar.

Moderator: Jeanette Green, IVL

Vi räknar med att avrunda dagen kl 16.30.

 


171116_IVL_logoSeminariet är ett samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet

 

 

Kostnad och anmälan

Deltagaravgiften är 1.900 kr exkl moms, och inkluderar fika och dokumentation.

Gör din anmälan senast den 13/11 2017 via svarsformuläret här nedan! Notera i meddelanderutan om du har några allergier el dyl.  Din bokning är bindande men platsen får överlåtas till annan person vid förhinder.

Plats: Ekocentrum, Aschebergsgatan 44, Göteborg

Kostnad: 1.900 kr exkl. moms, inkl. fika och dokumentation

Medlemmar i Ekocentrums nätverk får 25 % rabatt på detta seminarium.

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 19 juni, 2017