Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Antibiotikaresistens är inte längre ett framtidshot, det är nu något som finns över hela världen och som riskerar våra möjligheter att behandla vanliga infektioner. Att det finns vissa bakterier som överlever antibiotika har varit känt i stort sett sedan penicillinet upptäcktes på 1940-talet, men problemet med resistens har under de senaste årtionden eskalerat så pass att det nu finns vissa bakterier som överlever all form av antibiotika. Men hur har det kunnat bli så här, och vad görs för att förhindra att antibiotikaresistensen ökar än mer?

I det här seminariet ges bland annat en överblick av vad antibiotikaresistens innebär, och hur vi på Chalmers jobbar med att identifiera och kartlägga nya antibiotikaresistenta bakterier genom att bland annat analysera dess arvsmassa.

181010_fanny_berglundJag heter Fanny Berglund och doktorerar inom Bioinformatik vid Matematiska Vetenskaper på Chalmers Tekniska Högskola. Målet med min forskning är att identifiera och kartlägga nya antibiotikaresistensgener från människa och miljö, för att på så sätt få en klarare bild över hur resistensegenskaper sprids och utvecklas, och för att kunna förbereda samhället på potentiella framtida antibiotikaresistenta bakterier.

 


Föreläsningen är gratis och alla intresserade är välkomna! Du behöver inte föranmäla dig, först till kvarn gäller.

Fika finns att köpa i Ekocentrums café. Där kan du även köpa choklad och böcker. Utställningen med goda exempel på hållbara lösningar är öppen till 20.00 denna kväll.

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 21 augusti, 2018