Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Kan en gemensam tjänst som samlar kollektivtrafik och fordonspooler bidra till att fler väljer buss och cykel? Kan enklare byten mellan olika färdmedel bidra till ett mer hållbart resande?

171011_bilpool

Tillsammans med representanter från företag, kollektivtrafik och lokalpolitik diskuterar vi möjliga lösningar för att öka de hållbara vardagsresorna i Göteborgs region. Under seminariet kommer vi se till de olika aktörernas potential att förenkla hållbart resande, och vilka hinder som försvårar utvecklingen. Vi frågar oss bland annat:

Kan en gemensam app för kollektivtrafik, parkeringsbiljett och fordonspooler minska privatbilismen?
Vilka möjligheter ser näringslivet för morgondagens delade mobilitet? Finns det affärsidéer som skulle kunna utveckla resandet eller skala upp befintliga affärsmodeller, men som behöver stimulans för att realiseras?
Vad vill politikerna?

190131_2030-sekr_frukost_vasttrafik_buss

Medverkande:

Lennart Persson, kontorschef Trivector Göteborg

Maria Stenström, vd Göteborgs Stads Parkering AB

Mikael Kilter, vd Move About

Roger Vahnberg, vice VD Västtrafik

Karin Pleijel, gruppledare för (MP) Göteborg och Andre vice ordförande i Trafiknämnden

Moderator: Anna Lindén, projektledare för Beteendeområdet, 2030-sekretariatet

Välkomna till ett seminarium om de viktiga vardagsresorna och hur det kan bli enklare att resa hållbart! Seminariet är kostnadsfritt, men du måste anmäla dig för att få en plats. Glöm inte meddela om du får förhinder – vi vill in slänga några mackor… Varmt välkommen!

Referat från frukostseminariet hittar du här!: 190131_Kollektivtrafik och delad mobilitet_Smart samverkan eller onödigt krångel

 

För frågor gällande seminariet, vänligen kontakta anna.linden@fores.se.

2030-sekretaritatet-logo-250-1262030-sekretariatet
Det här seminariet arrangeras av 2030-sekretariatet, en del av tankesmedjan Fores. 2030-sekretariatet är en nationell plattform för att tillsammans med näringsliv, politik, civilsamhället och forskning driva på utvecklingen om en fossiloberoende transportsektor 2030. Läs mer om 2030-sekretariatet här.

190131_2030-sekr_Fores_trnsp-frukost

 


 

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 11 januari, 2019