Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Onsdagskväll med Ingenjörer för Miljön: Gunilla Almered Olsson på temat ”Vägen till omställning går genom maten”.

200304_GunillaAlmeredOlssonGunilla Almered Olsson är professor i humanekologi vid Göteborgs universitet sedan 2007 och hennes forskningsintresse rör människans påverkan på rurala och peri-urbana ekosystem med tonvikt på markanvändning, matproduktion, jordbruksverksamheter och bevarande av naturresurser, biologisk mångfald och ekosystemtjänster i relation till långsiktig hållbarhet. Några frågeställningar som lyfts fram i föredraget:

  • Hållbar matproduktion måste innefatta mer än klimataspekten och berör alla de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030
  • Utlokalisering av Sveriges matproduktion till andra delar av världen ger sårbarhet. Det finns andra alternativ!
  • Regionala och lokala matsystem ger aktiva länkar mellan stad och landsbygd. Konsekvenser för svenskt landskap, för människor och miljö av minskad polarisering mellan stad och land.

Vi behöver en engagerad och insiktsfull debatt och diskussion om matförsörjningen som berör alla FN:s 17 hållbarhetsmål och vår överlevnad. Inte förenklade budskap om att ekologisk odling är klimatnegativ.

Ett annat viktigt intresseområde för Gunilla Almered Olsson är människa-natur-temat, om naturanvändning, ansvar, förvaltning, rättvisa och värdedimensioner. Denna laddade fråga är direkt relaterad till mat, klimat och omställning till en hållbar framtid. Gunilla Almered Olsson deltar i omställningsrörelsen via det lokala nätverket Omställning Kungälv med fokus på klimat och matsystemfrågor.

Material från kvällen

Referat från onsdagskvällen: Referat – Gunilla Almered Olsson 200304 Mat

Referatet är skrivet av Karin Lindh, Student på det samhällsvetenskapliga miljövetarprogrammet vid Göteborgs universitet

Här hittar du Gunillas presentationsmaterial: 200304_Almered_Hållbar mat


Kvällen är ett samarbete med Ingenjörer för Miljön (IfM) och Läkare för Miljön. Föreläsningen är gratis och öppen för alla. Antalet platser är begränsat.


Ekocentrums onsdagskvällar pågår under höst och vår, och erbjuder föredrag av inbjudna talare som belyser olika hållbarhetsfrågor. Dessa kvällar håller vi öppet café och utställning till kl 20.00. Välkommen!

Onsdagskvällar på Ekocentrum är ett kontinuerligt samarbete med Studiefrämjandet Göteborg – Mölndal.

 

 

 

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 5 november, 2019