Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Kvällen belyser de alltmer aktuella ämnena; Hur ska jordens åkermark räcka till att producera livsmedel till jordens ständigt ökande befolkning och hur kan klimatavtrycket minskas?

Möjligheten att öka kolinlagring i jordbruksmark lyfts fram i politiska klimatstrategier på global, europeisk och nationell nivå eftersom det anses vara en av de mest kostnadseffektiva åtgärderna för att minska vår klimatpåverkan.

191113_DenSistaSkörden_åker

 

Thomas Kätterer, SLU

SLU-forskaren Thomas Kätterer berättar den här kvällen om det alltmer aktuella ämnet; hur ska jordens åkermark räcka till att producera livsmedel till jordens ständigt ökande befolkning?

Thomas kommer att belysa flera aspekter: bra jordbruksmark är en begränsad resurs – jordbruksmark förstörs genom överutnyttjande, erosion och försaltning – naturskogar försvinner och ersätts med jordbruksmark – uthållig intensifiering av jordbruket är en nödvändighet för att försörja en växande befolkning med förnödenheter – hur kan markbördighet höjas och varför leder detta till minskad klimatpåverkan – hur är läget i Sverige och hur kan vi öka bördigheten och minska klimatavtrycket – vilka odlingsmetoder bör gynnas?

Thomas Kätterers presentation hittar du här: 191113Kätterer_kolinlagring_IfM

191113_Klara-HanssonModerator och ”side-kick” är Klara Hansson, projektledare för, odlare och trädgårdsmästare för   Modellodlingen på Angereds Gård, https://www.instagram.com/modellodlingen/. Klara har tidigare bl a jobbat på Earthculture Farm och Botaniska trädgården.

Vi inleder kvällen med några glimtar ur Tina-Marie Qvibergs starka dokumentärfilm ”Den sista skörden”.

Vi hoppas på en intressant kväll med givande diskussioner mellan talare och åhörare.

Välkommen, önskar Ingenjörer för Miljön Väst, Läkare för Miljön och Ekocentrum


Kvällen är ett samarbete med Ingenjörer för Miljön (IfM) och Läkare för Miljön. Föreläsningen är gratis och öppen för alla. Antalet platser är begränsat.


Ekocentrums onsdagskvällar pågår under höst och vår, och erbjuder föredrag av inbjudna talare som belyser olika hållbarhetsfrågor. Dessa kvällar håller vi öppet café och utställning till kl 20.00. Inträdet är fritt – välkommen!

Onsdagskvällar på Ekocentrum är ett kontinuerligt samarbete med Studiefrämjandet Göteborg – Mölndal.

 

 

 

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 5 september, 2019