Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Billy Larsson är leg psykolog och fil dr i psykologi. Han har skrivit boken ”Klimatkatastrofens psykologi och mänsklighetens framtid: Det etiska alternativet”.

Billy Larsson, psykolog och författare.Med utgångspunkt från sin bok pratar han om vad etisk klimatkommunikation är för något och hur den skulle kunna föra miljörörelsen framåt. Resonemangen bygger på psykologi och på hur filosofer ser på klimatfrågan. Men han beskriver också konkret hur en etisk klimatkommunikation i sju steg kan se ut.

Välkommen till en för många ny aspekt på klimatfrågan!

Mer om boken:

190417_BillyLarssonsBok

Den viktigaste uppgiften under detta sekel är att komma till rätta med de globala miljöproblem som 1900-talet lämnat efter sig. Boken vill visa hur det skulle kunna bli möjligt.

En analys görs av vad för sorts problem klimatförstörelsen är, och hur människans förmåga att lösa problem ser ut. Då framkommer följande. Målet att begränsa den globala uppvärmningen till under två grader, passar det mänskliga psyket så dåligt att det är den svåraste utmaning som mänskligheten ställts inför.

Därför krävs ett annat sätt att skapa motivation än hur man gjort hittills. En etisk klimatstrategi beskrivs, grundad i psykologi och vad filosofer tänkt om klimatfrågan. Den innebär att förändrade värderingar behövs för att mer framgångsrikt hantera de globala miljöutmaningarna. För då finns motivation för livsstilsförändringar.

Boken tar även upp hur en framgångsrik “planetskötarrörelse” ska bli möjlig. En grön samhällsgrund beskrivs, bestående av fem värderingar. Viktigast är solidaritet med kommande generationer. Även hur den solidariteten kan förankras i samhället tas upp. Dessutom presenteras andra långsiktiga förändringar som vore önskvärda för att världssamfundet ska fungera bättre på sikt.

Ett övergripande budskap är att mänsklighetens situation är mer osäker än vad många tror. Det kan gå snabbare utför än vad många förstår. Det kan också gå bättre än vad de mest pessimistiska tror. Men för det krävs sannolikt förändrade värderingar.

Boken riktar sig till tre grupper. De som är engagerade i hur de globala miljöfrågorna ska hanteras mer framgångsrikt. De som vill ta del av en psykologiskt genomtänkt analys av globala miljöproblem. Och till de politiskt intresserade som lyfter blicken mot större och mer långsiktiga perspektiv.

Boken inleds med ett förord av den kända meteorologen Pär Holmgren.

Billy Larsson är psykolog, psykoterapeut och fil dr i psykologi. I den här boken förenas ett intresse för psykologi, filosofi och globala miljöproblem.

Boken ges ut av Vulkan Förlag.

Den här kvällen är ett samarbete med Naturskyddsföreningen i Göteborg.


Vill du säkra din plats denna kväll, och kanske förboka fika? Fyll i formuläret här nedan (du behöver inte fylla i fakturaadress!) och i meddelande rutan kan du skriva t ex “fika med smörgås” detta betalar du på plats – välkommen!

[id=”2″ title=”true” description=”true”]


Ekocentrums onsdagskvällar pågår under terminerna och erbjuder föredrag av inbjudna talare som belyser olika hållbarhetsfrågor. Dessa kvällar håller vi öppet café och utställning till kl 20.00. Inträdet är fritt – välkommen!

 

 

 

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 8 mars, 2019