Nyheter

Ekocentrums nätverk 2021

Känner du dig ensam i din roll som miljösamordnare? Är du frustrerad kring att verksamheten inte tar de steg som krävs för en hållbar framtid, men är stolt över vissa lyckade förändringar, koncept? Vad lyckas ni med och vad går sämre? Passa på att knyta kontakt med andra med samma eller liknande roll, hjälpa och peppa dem kring vad ni lyckats med och vad som fallit i stå. Vinnande koncept och förlorade ägg. Det krävs många bäckar små för att fylla en å – tillsammans är vi starkare. Nätverket är till för alla som arbetar med hållbar utveckling som tex. samordnare, strateger, chefer och många fler.

I år ordnar vi digitala nätverksträffar i form av hållbarhetsrådgivning. Varje träff inleds med en introduktion av temat och fortsätter med gemensam diskussion. Syftet med träffarna är att du ska få konkreta råd om hur du kan utveckla ditt miljöarbete utifrån olika tema.

Träff ETT – Hållbarhetsrådgivning med FN:s globala mål som utgångspunkt – April 2021

Träff TVÅ – Hållbarhetsrådgivning med fokus på hur vi kommunicerar hållbarhet – Maj 2021

Träff TRE – Guidning och mingel i vår nya utställning – September 2021

Hållbarhetsrådgivning är gratis för medlemmar och anmälan görs till info@ekocentrum.se. Inbjudan skickas till alla medlemmar en månad före.

Medlemsavgift: 1450 kr + moms per år / per person. Medlemskapet är inte bindande och kan överlåtas till en annan person inom verksamheten.
OBS! För utställare tillkommer ingen medlemsavgift då den ingår i avtalet.

I medlemskapet ingår:
– fritt deltagande i hållbarhetsrådgivning/ workshop två gånger per termin
– 50% rabatt på samtliga digitala öppna kurser som Ekocentrum arrangerar (1 tillfälle per medlem)
– 25% rabatt vid bokning av hållbarhetsrådgivning

Kontakta Ekocentrum på 031-705 07 40, via anmälningsformulär på vår hemsida eller via info@ekocentrum.se för att anmäla dig till våra ordinarie utbildningar. Ange MEDLEM.

Taggat