Nyheter

De besökte Ekocentrum 2012

Så kan vi presentera besöksstatistiken för 2012 här på Ekocentrum i Göteborg. Det totala antalet besökare är också nästa detsamma  – 18.000 personer – och fördelningen mellan olika målgrupper är snarlik den året innan. Vi noterar en liten ökning personer från företag, kommuner och högskola, medan grundskola/gymnasium planat ut och “övriga” minskat något. Antalet personer fördelar sig så här procentuellt:

Företag (även kommunala bolag): 30 %

Offentlig sektor (kommuntjänstemän, stadsdelar): 25 %

Högskolor, vuxenstuderande, yrkeshögskolor: 24 %

Grundskola, gymnasium: 11 %

Övriga (utländska delegationer, seminariedeltagare): 10 %

Hela listan över vilka som besökte oss 2012 hittar du här!

Taggat