Grundläggande hållbarhets- och miljöutbildning

- på plats i Ekocentrums hållbarhetsutställning

För dig som är ny i miljö- och hållbarhetsfrågorna!

Stiftelsen Ekocentrum håller populära miljö- och hållbarhetsutbildningar för personer och verksamheter som vill ha en övergripande förståelse över dagens miljö- och hållbarhetsutmaningar. Vår utställning med goda exempel ger dessutom en ytterligare dimension i lärandet under det “vandrande” kursavsnittet. Med fokus på möjligheter och lösningar hjälper och motiverar vi er verksamhet att utveckla eller påbörja arbetet mot en hållbar utveckling. Utbildningen lämpar sig väl för verksamheter som arbetar med systematiskt miljöarbete såsom miljödiplomering och ISO 14 000.

20200907_140221

Snabba fakta

Omfattning: 4 timmar med två fikapauser

Nyckelbegrepp: globala miljöfrågor, hållbar utveckling, miljöutmaningar, goda exempel och lösningar, miljöledningssystem

Egen eller öppen: välj mellan att boka in er på ett utbildningstillfälle som är öppet för alla eller boka ett eget tillfälle när det passar er.

Investering öppen: 1.900 kr per person (exkl. moms)

Investering egen: kontakta oss för prisuppgift

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att kunna genomföra utbildningar på plats hos oss!

Kursinnehåll

Inledning – vart är vi på väg?

Vi börjar med att ge er en genomgång av de globala miljöfrågorna där vi reder ut bakomliggande orsaker ocvh effeter i samhället. Vilka utmaningar står samhället inför? Därefter diskuteras vikten av hållbar utveckling och vad det kan innebära. Vad säger forskarna? 

Vandrande föreläsning i Ekocentrums nya miljö- och hållbarhetsutställning. 

Goda exempel från Ekocentrums hållbarhetsutställning varvas med en summering av vad vi kan göra för att minska miljöbelastningen från olika verksamheter. Föreläsningen fokuserar bland annat på konsumtion, energi, transporter, märkningar, livsmedel, textil, bygg, cirkulär ekonomi och kretslopp. Ekocentrums utställning flyttar fokus från problem till möjligheter. Vi utgår från ett livscykelperspektiv med fokus på biologiska och tekniska kretslopp och visar på kopplingar mellan ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer och deras betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling.

Miljöledningssystem. 

Miljöledningssystem samt diskussion om vad man kan göra för att minska miljöbelastningen från den egna verksamheten, Den här öppna grundläggande miljöutbildning skiljer sig från den anpassade såtillvida att den ägnas åt miljödiplomeringsarbete generellt, för att passa alla deltagare och deras respektive verksamhet.

Ännu bättre innehåll än förväntat, med en blandning av fakta, inspiration och nästa steg för att bli ännu bättre i vårt miljöledningsarbete. (...) väldigt engagerad och engagerande kursledare.

Omdöme från en deltagare, januari 2021

Kommande utbildningstillfällen och bokning

  • Hållbarhets- och miljöutbildning på Ekocentrum

    6 december 202212:30 - 16:30

    Hållbarhets- och miljöutbildning på Ekocentrum

    Ekocentrums grundläggande hållbarhets- och miljöutbildning reder ut begrepp och förmedlar ett helhetsperspektiv inom miljö och hållbarhet. Utbildningen omfattar en halvdag (4 timmar) och är lämplig som en första miljöutbildning för verksamheter som arbetar med miljödiplomering, [...]