Klimatpositiv verksamhet!

Behovet att minska utsläppen av växthusgaser ökar. Vi behöver halvera utsläppen de kommande 10 åren och sedan fortsätta mot noll till 2050. Det är en utmanande resa och mycket behöver ske.

181207_KlimatpositivDen senaste rapporten från FN:s klimatpanel visade att vi behöver skynda på åtgärder och hålla planeten under 1,5 graders uppvärmning för att inte få allt för allvarliga konsekvenser.

För att accelerera omställningen så är klimatkompensation en bra komplettering till alla insatser i den egna verksamheten. Klimatkompensation är också nyckeln till att bli en klimatneutral eller klimatpositiv verksamhet.

181207_HM_klimatpositivDagens seminarium tar upp vad det innebär att bli klimatpositiv, hur man gör och är det trovärdigt? Helt olika verksamheter som H&M, Max Hamburgare och Söderberg & Partner har alla utfäst sig till att bli eller vara klimatpositiva. Flera kommuner, statliga företag och myndigheter klimatkompenserar för att bli klimatneutrala. Det finns över 150 klimatneutrala verksamheter i Sverige!

Men – hur ska vi som verksamhet bli klimatpositiva? Här får du en rad goda råd genom olika exempel!

Innehåll:

181207_MAX_klimatpositiv181207_klimatpositiv_söderberg&partners

  • Egna åtgärder vs klimatkompensation?
  • Vad betyder kompensation och hur går det till?
  • Hur blir man klimatneutral eller klimatpositiv?
  • Var börjar och slutar en klimatpositiv satsning? Hela eller delar av verksamheten, kanske bara en produkt – eller min egen familj?!
  • Hur trovärdigt är det att vara klimatpositiv – är det bara något kommunikativt eller något viktigt för att uppnå 1,5 graders målet?
  • Exempel på hur olika klimatpositiva verksamheter gjort.

 

hakan_nordinFöreläsare är Håkan Nordin, med stor erfarenhet av hållbarhetsarbete i olika verksamheter. Senast jobbade han på H&M med deras klimatarbete och särskilt med att göra den egna verksamheten klimatpositiv. Läs mer om The Green Dream of the IT Team här! Håkan har återkommande varit föreläsare på Ekocentrum och är mycket uppskattad då han gör det intressant och lätt att förstå vad och hur man kan agera hållbart. Han har även jobbat inom Greenpeace och varit miljökonsult för ett stort antal privata och offentliga verksamheter såsom Stockholms läns landsting och Stena Metall. Håkan har skrivit boken Grön IT och har under föreläst i ämnet på Ekocentrum under många år.

Så här tyckte deltagarna vid tillfället 28 februari 2019: 

92% av deltagarna tyckte kursen var bra – 75% tyckte den var riktigt bra!

ALLA deltagare tyckte Håkan var en bra föreläsare – 85% tyckte han var riktigt bra!

“Önskar mer på samma tema!” “Fler halvdagar, tack!” “Koppla gärna till hållbar IT!” “Många nya intressanta exempel.”  “Har fått en mycket tydligare bild av vad klimatkompensation är!” “Avgränsningar och definitioner är viktigt, liksom trovärdighet i kommunikation.” “Kompensation för Co2-utsläpp kan göras var som helst på planeten!” “Klimatkompensation är ett viktigt komplement, inte istället för utsläppsminskningar.” “En inspiration och konkreta tips om hur vi ska gå vidare med vårt hållbarhetsarbete.” “Att det finns konkreta saker man kan göra själv och för företaget. Begränsa för att lättare sätta mål, tips på projekt för att klimatkompensera mm.”


Omfattning: 3 timmar

Investering och anmälan

Pris: Hel grupp från er verksamhet, upp till 30 personer: 29.000 kr + moms. Priset inkluderar fika och dokumentation.

Öppna kurstillfällen: 2.900 kr + moms per person. I priset ingår fika och dokumentation. Se vårt kalendarium under events!

Välkommen att kontakta Helen Sylvan på Ekocentrum, tel 0703-556892 eller maila till helen.sylvan@ekocentrum.se.

Share Button