Hållbart Städ

Vill ni lära er hur städuppdrag kan utföras på ett mer hållbart sätt för personalen, miljön och ekonomin? Ställs det krav på giftfria städmetoder inom till exempel förskola och skola? Då kan denna utbildning vara något för er.

Hållbart Städ prästkrage 2016Städbranschen har länge arbetat med miljöfrågan i fokus. Exempelvis har kemikalie-användningen minskat drastiskt. Mycket har hänt! Nu står nya innovativa och intressanta lösningar och knackar på dörren. Lösningar som är helt i linje med det kretsloppstänk som är en förutsättning för ett hållbart samhälle.

 

Innehåll

   Kemikaliehantering och kemikaliernas påverkan i kretsloppet

  Hälsoaspekter. Kemikaliers påverkan på hälsan & nya farosymboler

   Avfallshantering enligt EU’s direktiv med krav på avfallsminimering

   Hur fungerar till exempel bioteknik som rengöringsmetod?

   Ergonomins betydelse för hållbar städpersonal

   Betydelsen av rätt städmetod

   Lönsamhet genom smart resurshushållning

Kursen är lättillgänglig och dynamisk i sitt upplägg. Delar av kursen sker i utställningen för en hållbar utveckling som förtydligar budskapet och visar prov på en mängd inspirerande exempel på hållbara produkter och tjänster.

lena richardUtbildare: Lena Richard har hållit kurser och inspirationsföreläsningar om hållbart städ i flertalet år. Hon anlitas regelbundet till städbranschens dagar och mässor, för att inspirera till mer miljömässiga rutiner och arbetssätt i branschen.

Läs mer om innehåll här: Hållbart Städ 2018

Citat från Ekocentrums utvärderingar från Hållbart städ:

  • “Ny insikt om sortering, inspiration, ren kunskap, möjlighet att diskutera”
  • ”Ökad medvetenhet”
  • ”Större miljötänk”
  • ”Mer insikt ”
  • ”Kunskap som leder till större handlingskraft”
  • ”En större kunskap för hur vår planet fungerar och hur vi kan påverka dess tillstånd”
  • ”Helhetssyn”

Övrig kursinformation

Plats: Ekocentrum, Aschebergsgatan 44 i Göteborg. Hållplats Kapellplatsen. För karta, klicka här!

Kostnad:  17.000 kr ex moms för en grupp om max 20 deltagare. Ekologisk fika, intyg och dokumentation ingår.

Öppen kurs: Boka gärna plats/platser på våra öppna kurstillfällen – se mer i vårt kalendarium!

Frågor? Vänligen kontakta info@ekocentrum.se, tel 031-705 07 40.

Skicka förfrågan

Välkommen att skicka din förfrågan via formuläret eller ringa oss på 031 - 705 07 40.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

 

Share Button