Building Future Institute – seminarier 2018...

Våren 2018 startar Ekocentrum och Building Future Institute (BFI) en gemensam utbildningssatsning kring hållbart byggande med en serie seminarietillfälle som sträcker sig under hela 2018.

Här hittar du en fil uppdaterad för hösten: 2018 BFI-seminarier hösten 180910

Du hittar dem även, med bokningsformulär, i vårt kalendarium!

Här följer kort info om vart och ett av tillfällena under året: 

10/9 Kretsloppsanpassat byggande

BFIHur bygger man sunda, energieffektiva och hållbara hus med låga driftskostnader? Det här seminariet visar på goda exempel från både Sverige och övriga världen.Seminarieledare: Karin Nyquist, arkitekt, LCA-specialist och passivhusexpert från Building Future Institute. Läs mer och anmäl dig här!

 

24/9 Översiktsutbildning – certifieringssystem för byggnader i Sverige

BFI_CertsystemVilka certifieringssystem finns för byggnader i Sverige idag? Hur skiljer de sig åt? Seminarieledare: Karin Nyquist, arkitekt, LCA-specialist och passivhusexpert från Building Future Institute. Läs mer och anmäl dig här!

 

31/5 och 28/9: Livscykelanalys (LCA) i byggprocesser

BFI_jordklot_fotavtryck

Hur kan LCA och klimatberäkningar minska byggprocessernas klimatpåverkan? En introduktion till byggsektorns miljöberäkningsverktyg BM 1.0. Seminarieledare: Karin Nyquist, Arkitekt, LCA-specialist och passivhusexpert, Building Future Institute. Läs mer och anmäl dig här!

 

 

2/10 Köldbryggor och energiberäkningar

BFI_Ingo-TheoboldtMånga nybyggda hus klarar inte energikraven! Här presenteras de viktigaste orsakerna och hur vi kan åtgärda dem. Vad krävs för att bygga energieffektivt och hur gör man en energiberäkning? Seminarieledare: Ingo Theoboldt, byggnadsfysiker och passivhusexpert från Building Future Institute. Läs mer och anmäl dig här!

 

30/10 Energirenovering till låga kostnader – för olika typer av byggnader

BFI_Ingo_afterSnart ska även befintliga hus renoveras till NNE-nivå. Många är rädda för höga kostnader och undrar om genomförbarheten. Det här seminariet visar exempel på miljonprogramspunkthus renoverat till plusenergihusstandarden, med lämpliga komponenter och konstruktionslösningar samt metodiken för stegvis renovering, så att man uppnår NNE-kraven på slutet. Men det handlar inte bara om miljonprogramsbyggnader, utan också om andra typer av byggnader, t ex K-märkta. Seminarieledare: Ingo Theoboldt, byggnadsfysiker och passivhusexpert från Building Future Institute. Läs mer och anmäl dig här!

15/11 Fuktsäker byggprocess – en garanterat lönsam investering

BFI_Per-AnderssonPraktiska exempel. Mer info kommer! Seminarieledare: Per Andersson, projektledare, hållbarhets- och certifieringssamordnare samt fuktsakkunnig, Building Future Institute. Läs mer och anmäl dig här!

 

26/11 Klimatsmart byggande – nära-noll-energi (NNE)

180614_BFI_NNE_flerfamiljshusDagsfärsk information om dagens energikrav och kommande dito, toppat med LCA-information från bland annat Miljöbyggnad. Seminarieledare: Det här seminariet riktar sig till offentliga beslutsfattare och tjänstemän, byggentreprenörer, arkitekter och konsulter, fastighetsägare och byggherrar. Seminarieledare: Per Andersson, projektledare, hållbarhets-/certifieringssamordnare och fuktsakkunnig, Building Future Institute. Läs mer och anmäl dig här!

***

Det praktiska:

Plats: Alla seminarierna hålls på Ekocentrum, Aschebergsgatan 44 i Göteborg.

Investering: deltagaravgiften är 3.900 kr (exkl moms) per seminarium och faktureras i förväg. Fika och ev dokumentation ingår.

Rabatter: Om ni bokar flera personer från samma verksamhet får ni 25 % rabatt på deltagaravgifterna (förutsatt att vi kan fakturera era platser på samma faktura)! Medlemmar i Ekocentrums nätverk har som vanligt 25 % rabatt på kursen.

Anmälan: Sista anmälningsdag framgår i vårt kalendarium, där du även hittar anmälningsformulär. Din anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan person.

Välkommen med frågor och bokning!

Ekocentrum och Building Future Institute

Share Button