Miljöutbildning

Grundläggande miljö- och hållbarhetsutbildning för din verksamhet!

Stiftelsen Ekocentrum håller populära miljö- och hållbarhetsutbildningar i Göteborg för verksamheter som vill miljödiplomera sig eller jobbar med ISO-certifiering, andra miljöledningssystem och socialt ansvarstagande. Vår metod är transformativt lärande – genom fokus på egna problemområden och förslag till förändringar och genom reflektion får deltagarna en djupgående förståelse för hållbarhetsarbetet. Vår utställning med goda exempel ger dessutom en ytterligare dimension i lärandet under det “vandrande” kursavsnittet. Med fokus på möjligheter och lösningar hjälper och motiverar vi er verksamhet att utveckla eller påbörja arbetet mot en hållbar utveckling.

Ännu bättre innehåll än förväntat, med en blandning av fakta, inspiration och nästa steg för att bli ännu bättre i vårt miljöledningsarbete. (…) väldigt engagerad och engagerande kursledare.

Omdöme från en deltagare, januari 2021

Snabbfakta

Omfattning: Fysisk utbildning 4 timmar. Digital utbildning 3,5 timmar digital med en längre paus för bensträckare och fika.181025_Öppengrund_utst_musslor_st

Eget eller öppet tillfälle: Välj mellan att boka in er på ett utbildningstillfälle som är öppet för alla eller boka ett eget tillfälle när det passar er.

Nyckelbegrepp: globala miljöfrågor, hållbar utveckling, miljöutmaningar, miljöledningssystem

Pris för digital öppen kurs: 1.450 kr per person. På plats utbildning öppen kurs: 1.900 kr per person. (exkl. moms)

Pris för eget kurstillfälle på plats: 19.000 kr. Digital kurs: 15.000 kr exklusive moms.

Du hittar mer information om innehållet i vår grundläggande miljö- och hållbarhetsutbildning längre ner.

Nytt sedan i år 2021 är att vi erbjuder våra digitala grundläggande miljöutbildningar på olika nivåer

Miljö- och hållbarhetsutbildning basnivå vänder sig till de som är nya inför miljö- och hållbarhetsfrågor.
Miljö- och hållbarhetsutbildning med livscykelperspektiv vänder sig till de som redan har baskunskap i miljö – och hållbarhetsfrågor och vill fördjupa sig i miljöledningsarbete

Kurstillfällen hösten 2021

181025_Öppengrund_utst_Lena_BEA_st

— Foton från vår fysiska utställning på Aschebergsgatan i Göteborg. För närvarande bygger vi en ny fysisk utställning i Gamlestaden i Göteborg som ska stå klar i september 2021, där de goda exemplen kommer att visas upp inom ramen för teman som cirkulär ekonomi och globala målen.

Med mindre grupper och social distansering kan vi genomföra utbildningar på plats hos oss!

200907_Deltagare mål grupparbeteDen 7 september höll Mikaela Rosander en grundläggande kurs på plats i YESBOX i Gamlestaden där Ekocentrum har sitt nya hem.

Deltagarna fick bland annat göra värderingsövningar kring FN:s globala mål med hjälp av “kuber”. De fick även reflektera över hur kretsloppet fungerar och hur vi påverkar det.

200907_MR målenkuber deltagare

Det här blev lite av en test för Mikaela att köra “vandrande” föreläsning i vår numera allt mer virtuella/digitala utställning med goda exempel och lösningar. Den här typen av föreläsningar – i vår virtuella utställning – kommer vi snart att erbjuda i olika paket – välkommen att kontakta oss!

Det här är vårt bidrag! Vad är ert?

Mer om innehållet i den öppen grundläggande miljö- och hållbarhetsutbildning på plats

Inledning – vart är vi på väg?

Vi börjar med att ge er en genomgång av de globala miljöfrågorna där vi reder ut bakomliggande orsaker ocvh effeter i samhället. Vilka utmaningar står samhället inför? Därefter diskuteras vikten av hållbar utveckling och vad det kan innebära. Vad säger forskarna? Vad säger politikerna?

Goda exempel från våra utställare och partners.

Utbildaren visar på lösningar och goda exempel från vår utställning och annat spännande. Föreläsningen fokuserar bland annat på energi, transporter, miljömärkningar, livsmedel, textil, bygg, kretslopp och återvinning. Vi visar på kopplingar mellan ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer och deras betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling.

Fokus på den egna verksamheten – eller en inriktning som ni väljer

Vi går igenom hur verksamhetens miljöarbete kan struktureras och underlättas med hjälp av ett miljöledningssystem och avslutar med en  diskussion om vad ni kan göra för att minska miljöbelastningen från den egna verksamheten. Vill ni istället använda den här tiden till att fördjupa er inom ett särskilt tema så går det givetvis bra.

Den öppna grundläggande miljöutbildningen skiljer sig från de anpassade dito såtillvida att den sista timmen ägnas åt miljödiplomeringsarbete generellt, för att passa alla deltagare och deras respektive verksamhet.

Hej,
var hos er med jobbet i början av september. Oförglömligt! Djupt imponerad av verksamheten.
-Monica Tietze Wirén, Stockholms Läns LandstingSpecialutbildningar

  Hållbarhetsarbetet i en verksamhet – hur bygger man upp och driver ett effektivt hållbarhetsarbete?

  Många verksamheter har drivit sitt hållbarhetsarbete under många år. Det gör att varje del utvecklas och mer delar läggs till och efter ett tag har man ett ineffektivt och oftast lite spretigt arbete där relationen till verksamheten är otydlig. Detta uppstår då hållbarhetsarbetet har så viktiga värden, innehåller en stor portion enga ...

  Klimatpositiv verksamhet!

  Behovet att minska utsläppen av växthusgaser ökar. Vi behöver halvera utsläppen de kommande 10 åren och sedan fortsätta mot noll till 2050. Det är en utmanande resa och mycket behöver ske. Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel visade att vi behöver skynda på åtgärder och hålla planeten under 1,5 graders uppvärmning för att i ...

  190423_klimat_utsläpp

  Klimatet och det fossila – att agera och kompensera

  Klimatkompensation, klimatneutralitet och klimatpositiv är heta begrepp inom klimatarbetet. Debatten är på och det finns ett ifrågasättande om att kompensera är en väg att gå. Vad innebär det att kompensera och hur gör man? Finns det bra och dålig kompensation?   Den största delen av all klimathotet är användning av fossi ...

  Hållbar IT seminarium 131203

  Hållbar IT

  IT växer kraftigt över hela världen och med det kommer också en växande miljöbelastning. Hela internet har större klimatpåverkan än flyget. För att tillverka hårdvaran så finns risker med konfliktmineraler. I datorer kan finna miljöfarliga ämnen och all utrustning drar ström oftast dygnet runt samtidigt som antalet enheter både i h ...

  180306_LCA_SimaPro_symbol_Wendin

  Lifecycle thinking!

  Vi vet ofta vilka produktion och beteendeförändringar som ska till för att vi ska säkra en hållbar framtid. Utmaningen är att ta det till sig och verkligen transformeras. För Miljögiraff handlar det om att skapa positiv och hållbar förändring på riktigt. Tydligare metodik, fler verktyg och en bättre kunskapsbas gör det möjligt att s ...

  logga_BFI

  Building Future Institute – kurser i hållbart byggande

  Våren 2018 startade Ekocentrum och Building Future Institute (BFI) en gemensam utbildningssatsning kring hållbart byggande med en serie kurstillfällen. Dessa kurser kan även bokas specifikt för din verksamhet - hör av dig på telefon eller skicka in en förfrågan via formuläret nedan, så kan vi diskutera ett upplägg för er! Vissa av d ...

  190409_Vem-säger-vad_olja-HS

  Vem säger vad – och varför?

  En halvdag om opinion och kommunikation inom miljö och hållbar utveckling. I en värld där olika intressen försöker styra vad vi uppfattar som sanningar – vem kan man egentligen lita på? Det här berör i allra högsta grad hållbarhetsfrågorna!  Därför erbjuder ”de två Eko:na” – Ekosofia och Ekocentrum – en utbildning där du ...

  Hållbart Städ

  Vill ni lära er hur städuppdrag kan utföras på ett mer hållbart sätt för personalen, miljön och ekonomin? Ställs det krav på giftfria städmetoder inom till exempel förskola och skola? Då kan denna utbildning vara något för er. Städbranschen har länge arbetat med miljöfrågan i fokus. Exempelvis har kemikalie-användningen minsk ...

  Grundkurs i Giftfri förskola

  Flertalet förskolor och kommuner arbetar med att fasa ut skadliga kemikalier i barnens förskolemiljö. Vill ni också vara en av dessa, men vet inte hur ni kommer igång? Då kan denna kurs vara rätt för er. Här lär ni er mer om kemikaliers påverkan på hälsa och miljö samt vilka gifter som kan finnas i er förskola. I kursen ingår en ...

  Maten och miljön

  Smart mat - finns det? Mat som både är hälsosam och bra för ekonomin och miljön? Ekologiskt, rättvisemärkt, klimatsmart och närproducerat - hur ska man förhålla sig till alla begrepp? Vad är hållbart? Vad är smart? Ekocentrum hjälper dig att reda ut begreppen och hur det går att servera god, miljövänlig och hälsosam mat utan att ...

  Grön Fastighetsskötsel

  Ekocentrum erbjuder personal inom vaktmästeri och fastighetsskötsel  utbildning inom avfallshantering utifrån EU:s senaste direktiv, energieffektivitet, miljöanpassad kemikaliehantering och hållbara transporter. Utbildningen ger kunskap och inspiration i ert miljöarbete och visar på kopplingen mellan smart resursanvändning och lönsamhet. ...

  Attraktiv kommun – kurs och workshop

  - En aktiv kursdag för kommunstyrelse, förvaltningschefer och andra högre tjänstemän Hur ser din kommun ut om 20 år? Är det en attraktiv kommun för näringsliv och invånare? Vilka är utmaningarna? I den här kursen fokuserar vi på er kommuns hållbarhetsarbete. Genom ett dynamiskt kursupplägg får ni både visioner och verktyg fö ...

Miljödiplomering och/eller Grön Flagg

För lärare i Göteborg erbjuder vi förutom vandrande föreläsning även en halvdags grundläggande miljöutbildning med inriktning på miljödiplomering och/eller Grön Flagg.

Lärande för hållbar utveckling – Halvdag för lärare

Hur ska dagens barn och ungdomar rustas för att kunna anta våra globala utmaningar? Och vilka krav ställs på lärarna, rektorerna och övrig skolpersonal? Fortbildningen syftar till att utveckla lärares didaktiska förmåga i Lärande för Hållbar Utveckling och att ge förskolan/skolan stöd i den fortsatta utvecklingsprocessen. Vi visar på verktyg och övningar som gör att barnen/eleverna kan förstå och agera i vår komplexa värld – en förutsättning för att kunna hantera framtidens utmaningar. Utbildningen genomsyras praktiskt av pedagogiken bakom Lärande för Hållbar Utveckling.

Formulärpekare

 

Share Button