Miljöutbildning

Miljöutbildning

Stiftelsen Ekocentrum håller populära miljöutbildningar i Göteborg för verksamheter som vill miljödiplomera sig eller jobbar med ISO 14001, andra miljöledningssystem och CSR. Befinner ni er inte i Göteborg? Då kommer vi till er. Med fokus på möjligheter och lösningar hjälper och motiverar vi er verksamhet att utveckla eller påbörja arbetet mot en hållbar utveckling. Det är vårt bidrag till framtida generationer. Vad är ert?

 • Grundläggande miljöutbildning

  Inledning med fokus på vägen framför oss. Vart leder den?

  NK_Utbildning_Vinden

  Vi börjar med att ge er en genomgång av de globala miljöfrågorna där vi reder ut bakomliggande orsaker och effekter i samhället. Vilka miljöutmaningar står samhället inför? Därefter diskuteras vikten av en hållbar utveckling och vad det kan innebära. Vad säger forskarna? Vad säger politikerna?

  Vandrande föreläsning i Sveriges största permanenta miljöutställning

  AA_VF_kretslopp_utställning_skuren-avlång

  Ekocentrums miljöutställning flyttar fokus från problem till möjligheter. Föreläsningen fokuserar bland annat på energi, transporter, miljömärkningar, livsmedel, textil, bygg, kretslopp och återvinning. Vi visar på kopplingar mellan ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer och deras betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling.

  Fokus på den egna verksamheten – eller en inriktning som ni väljer1601_Utb_workshop_NK

  En avslutande diskussion om vad ni kan göra för att minska miljöbelastningen från den egna verksamheten. Vi går igenom hur verksamhetens miljöarbete kan struktureras och underlättas med hjälp av ett miljöledningssystem. Vill ni istället använda den här tiden till att fördjupa er inom ett särskilt tema så går det givetvis bra.

  Den öppna grundläggande miljöutbildningen (se datum här nedan!) skiljer sig från de anpassade dito såtillvida att den sista timmen ägnas åt miljödiplomeringsarbete generellt, för att passa alla deltagare och deras respektive verksamhet.

  Hej,
  var hos er med jobbet i början av september. Oförglömligt! Djupt imponerad av verksamheten.
  -Monica Tietze Wirén, Stockholms Läns Landsting

  Formulärpekare

  Snabba fakta:

   • Omfattning: 4 timmar
   • Egen eller öppen: Välj mellan att boka in er på ett utbildningstillfälle som är öppet för alla (se datum till höger) eller boka ett eget tillfälle när det passar er.
   • Nyckelbegrepp: Globala miljöfrågor, hållbar utveckling, miljöutmaningar, miljöbelastning, miljöledningssystem
   • Investering öppen: 1900 kr per person (exkl. moms).
   • Investering egen: Kontakta oss för prisuppgift.

  Vi håller öppna grundläggande miljöutbildningar våren 2017:

  • 23 februari 2017 kl. 13.00 – 17.00
  • 23 mars 2017 kl. 08.30 – 12.30
  • 27 april kl. 13.00 – 17.00
  • 18 maj kl. 08.30 – 12.30
  • 14 juni kl 13.00 – 17.00 (nyinlagt tillfälle!)


 • Vandrande föreläsning

  En vandrande föreläsning i Ekocentrums miljöutställning ger en inblick i miljöfrågornas komplexitet.

  Kinadelegation_jan16_skurenUnikt för Ekocentrum är våra mycket uppskattade vandrande föreläsningar som visar på allt det positiva som händer inom miljöområdet. Med hjälp av våra utställares exempel inom t.ex. energi, transporter, livsmedel och resursåtervinning visar vi på kopplingar mellan ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer som alla har betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är lämpligt att boka 1,5 tim eller mer för att ha tid även för frågor och diskussion under föreläsningens gång. Möjlighet finns att anpassa både innehåll och längd efter era önskemål. Varför inte inleda eller avsluta t.ex. en personaldag med en vandrande föreläsning hos oss?

  • Snabba fakta

  • Antal:Max 20 personer grupp
  • Omfattning: 1,5 timmar eller mer
  • Investering: 4 000 kr/tim (exkl. moms)

  Formulärpekare

 • Specialutbildningar

   Kemikaliekoll – hur blir min arbetsplats en giftfri miljö?

   Vi är på gott och ont omgivna av tiotusentals kemikalier. De gör vardagen enklare genom att förse varor vi använder med en mängd önskvärda egenskaper. Men baksidan är att vissa av dem har egenskaper som kan ge oss allergier, förändra vår arvsmassa, orsaka cancer och andra sjukdomar. Många verksamheter arbetar aktivt med att fasa ut sk ...

   Hållbart Städ

   Vill ni lära er hur städuppdrag kan utföras på ett mer hållbart sätt för personalen, miljön och ekonomin? Ställs det krav på giftfria städmetoder inom till exempel förskola och skola? Då kan denna utbildning vara något för er. Städbranschen har länge arbetat med miljöfrågan i fokus. Exempelvis har kemikalie-användningen min ...

   Grundkurs i Giftfri förskola – uppdaterad med pedagogik

   Arbetet med ”Operation Giftfri förskola” blev en stor nyhet hösten 2013 då Naturskyddsföreningen rapporterade sina kemikaliefynd på förskolor runt om i landet. Sedan dess har initiativen att skapa giftfria och sunda förskolor skjutit i höjden. Denna kurs ger en bra grund att stå på inför det egna arbetet på er förskola. I kursen l ...

   160217_Onsd-kväll_Framtida_Gbg_Amanda

   Skapa förändring och engagemang

   Behöver du inspiration och råd kring hur du kan engagera dina medarbetare i hållbarhetsarbetet? Denna kurs ger dig verktyg att skapa förändring. Kursen består av en föreläsning och en avslutande workshop där du lär dig om tre aspekter av beteendeförändring. Du får exempel på hur dessa aspekter konkret kan genomföras, och du lär dig ...

   Grön Fastighetsskötsel

   Ekocentrum erbjuder personal inom vaktmästeri och fastighetsskötsel  utbildning inom avfallshantering utifrån EU:s senaste direktiv, eleffektivitet, miljöanpassad kemikaliehantering och transporter och EcoDrive. Utbildningen ger kunskap och inspiration i ert miljöarbete och visar på kopplingen mellan smart resursanvändning och lönsamhet. ...

   Maten och miljön

   Välkommen till en halvdagsutbildning fylld med kunskap och inspiration om vad just din verksamhet kan göra för ställa om och anta utmaningen – ”mer ekologiskt & mindre svinn”. Vi lever i en tid då matens påverkan på vår miljö och hälsa får stor uppmärksamhet. Många verksamheter väljer att ställa om för att erbjuda mat so ...

   Attraktiv kommun – kurs och workshop

   - En aktiv kursdag för kommunstyrelse, förvaltningschefer och andra högre tjänstemän Hur ser din kommun ut om 20 år? Är det en attraktiv kommun för näringsliv och invånare? Vilka är utmaningarna? I den här kursen fokuserar vi på er kommuns hållbarhetsarbete. Genom ett dynamiskt kursupplägg får ni både visioner och verktyg fö ...

 • För skolor

  För gymnasieelever och högskolestudenter finns möjlighet att boka en vandrande föreläsning i Ekocentrums miljöutställning. För lärare utanför Göteborg erbjuder vi förutom vandrande föreläsning också en halvdagsutbildning i Lärande för hållbar utveckling.

  Vandrande föreläsning – För Lärare

  En vandrande föreläsning i Ekocentrums miljöutställning ger en inblick i miljöfrågornas komplexitet. Utställningen består av temarum – exempelvis energi, transporter, miljömärkningar, bygg, återvinning och textil! Möjlighet finns att anpassa föreläsningens innehåll efter era önskemål, för att t ex passa ett specifikt projekt ni arbetar med.

  • Antal: Max 20 personer grupp
  • Omfattning: 1 timme eller mer
  • Investering: 5 000 kr/tim (exkl. moms)

  Vandrande föreläsning – För elever/studenter

  En vandrande föreläsning i Ekocentrums miljöutställning ger en inblick i miljöfrågornas komplexitet. Utställningen består av temarum – exempelvis energi, transporter, miljömärkningar, bygg, återvinning och textil! Möjlighet finns att anpassa föreläsningens innehåll efter era önskemål, för att t ex passa ett specifikt projekt ni arbetar med.

  • Antal: Max 20 personer grupp (eller en klass)
  • Rekommenderad omfattning Högskola och gymnasium: 1,5 timmar
  • Rekommenderad omfattning för årskurs 8-9: 1 timme
  • Kontakta oss gärna för att stämma av tillgängliga tider!
  • Investering: 1 500 kr för första timman. Därefter 1 000 kr per timma, eller 500 kr per halvtimma. (Exkl. moms)

  Miljödiplomering och/eller Grön Flagg

  För lärare i Göteborg erbjuder vi förutom vandrande föreläsning även en halvdags grundläggande miljöutbildning med inriktning på miljödiplomering och/eller Grön Flagg.

  Lärande för hållbar utveckling – Halvdag för lärare

  Hur ska dagens barn och ungdomar rustas för att kunna anta våra globala utmaningar? Och vilka krav ställs på lärarna, rektorerna och övrig skolpersonal? Fortbildningen syftar till att utveckla lärares didaktiska förmåga i Lärande för Hållbar Utveckling och att ge förskolan/skolan stöd i den fortsatta utvecklingsprocessen. Vi visar på verktyg och övningar som gör att barnen/eleverna kan förstå och agera i vår komplexa värld – en förutsättning för att kunna hantera framtidens utmaningar. Utbildningen genomsyras praktiskt av pedagogiken bakom Lärande för Hållbar Utveckling.

  Formulärpekare

Share Button