Miljöutbildning

Miljöutbildning

Stiftelsen Ekocentrum håller populära miljöutbildningar i Göteborg för verksamheter som vill miljödiplomera sig eller jobbar med ISO 14001, andra miljöledningssystem och socialt ansvarstagande. Vår metod är transformativt lärande – genom fokus på egna problemområden och förslag till förändringar och genom reflektion får deltagarna en djupgående förståelse för hållbarhetsarbetet. Vår utställning med goda exempel ger dessutom en ytterligare dimension i lärandet under det ”vandrande” kursavsnittet.

Med fokus på möjligheter och lösningar hjälper och motiverar vi er verksamhet att utveckla eller påbörja arbetet mot en hållbar utveckling.

Det är vårt bidrag till framtida generationer. Vad är ert?

PS. Befinner ni er inte i Göteborg eller har ni svårt att komma ifrån? Då kan vi komma till er. DS

Grundläggande miljöutbildning

Inledning med fokus på vägen framför oss. Vart leder den?

Vi börjar med att ge er en genomgång av de globala miljöfrågorna där vi reder ut bakomliggande orsaker och effekter i samhället. Vilka miljöutmaningar står samhället inför? Därefter diskuteras vikten av en hållbar utveckling och vad det kan innebära. Vad säger forskarna? Vad säger politikerna?

Vandrande föreläsning i utställningen med lösningar och goda exempel

Ekocentrums miljöutställning flyttar fokus från problem till möjligheter. Föreläsningen fokuserar bland annat på energi, transporter, miljömärkningar, livsmedel, textil, bygg, kretslopp och återvinning. Vi visar på kopplingar mellan ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer och deras betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling.

Fokus på den egna verksamheten – eller en inriktning som ni väljer

181025_Öppengrund_utst_byggrum_st181025_Öppengrund_utst_solpanel_tjej_st

En avslutande diskussion om vad ni kan göra för att minska miljöbelastningen från den egna verksamheten. Vi går igenom hur verksamhetens miljöarbete kan struktureras och underlättas med hjälp av ett miljöledningssystem. Vill ni istället använda den här tiden till att fördjupa er inom ett särskilt tema så går det givetvis bra.

Den öppna grundläggande miljöutbildningen (se datum här nedan!) skiljer sig från de anpassade dito såtillvida att den sista timmen ägnas åt miljödiplomeringsarbete generellt, för att passa alla deltagare och deras respektive verksamhet.

 

181025_Öppengrund_utst_musslor_st181025_Öppengrund_utst_Lena_BEA_st

 

Hej,
var hos er med jobbet i början av september. Oförglömligt! Djupt imponerad av verksamheten.
-Monica Tietze Wirén, Stockholms Läns Landsting

 

 

 

 

ANMÄL DIG/ER VIA LÄNKARNA TILL RESPEKTIVE DATUM HÄR NEDAN (I ORANGE):

Snabba fakta:

  • Omfattning: 4 timmar
  • Egen eller öppen: Välj mellan att boka in er på ett utbildningstillfälle som är öppet för alla (se datum till höger) eller boka ett eget tillfälle när det passar er.
  • Nyckelbegrepp: Globala miljöfrågor, hållbar utveckling, miljöutmaningar, miljöbelastning, miljöledningssystem
  • Investering öppen: 1.900 kr per person (exkl. moms).
  • Investering egen: Kontakta oss för prisuppgift.

Öppna grundläggande miljöutbildningar våren 2019:


 


Vandrande föreläsning

En vandrande föreläsning i Ekocentrums miljöutställning ger en inblick i miljöfrågornas komplexitet.

 

Kinadelegation_jan16_skuren

Unikt för Ekocentrum är våra mycket uppskattade vandrande föreläsningar som visar på allt det positiva som händer inom miljöområdet. Med hjälp av våra utställares exempel inom t.ex. energi, transporter, livsmedel och resursåtervinning visar vi på kopplingar mellan ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer som alla har betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är lämpligt att boka 1,5 tim eller mer för att ha tid även för frågor och diskussion under föreläsningens gång. Möjlighet finns att anpassa både innehåll och längd efter era önskemål. Varför inte inleda eller avsluta t.ex. en personaldag med en vandrande föreläsning hos oss?

180612_Kretslopp_ML_grupp_utst

 • Snabba fakta

 • Antal:Max 20 personer grupp
 • Omfattning: 1,5 timmar eller mer
 • Investering: 4.000 kr/tim (exkl. moms)

Formulärpekare

 

Specialutbildningar

  logga_BFI

  Building Future Institute – seminarier 2018

  Våren 2018 startar Ekocentrum och Building Future Institute (BFI) en gemensam utbildningssatsning kring hållbart byggande med en serie seminarietillfälle som sträcker sig under hela 2018. Här hittar du en fil uppdaterad för hösten: 2018 BFI-seminarier hösten 180910 Du hittar dem även, med bokningsformulär, i vårt kalendarium! H ...

  Hållbart Städ

  Vill ni lära er hur städuppdrag kan utföras på ett mer hållbart sätt för personalen, miljön och ekonomin? Ställs det krav på giftfria städmetoder inom till exempel förskola och skola? Då kan denna utbildning vara något för er. Städbranschen har länge arbetat med miljöfrågan i fokus. Exempelvis har kemikalie-användningen minsk ...

  Grundkurs i Giftfri förskola

  Flertalet förskolor och kommuner arbetar med att fasa ut skadliga kemikalier i barnens förskolemiljö. Vill ni också vara en av dessa, men vet inte hur ni kommer igång? Då kan denna kurs vara rätt för er. Här lär ni er mer om kemikaliers påverkan på hälsa och miljö samt vilka gifter som kan finnas i er förskola. I kursen ingår en ...

  Grön Fastighetsskötsel

  Ekocentrum erbjuder personal inom vaktmästeri och fastighetsskötsel  utbildning inom avfallshantering utifrån EU:s senaste direktiv, energieffektivitet, miljöanpassad kemikaliehantering och hållbara transporter. Utbildningen ger kunskap och inspiration i ert miljöarbete och visar på kopplingen mellan smart resursanvändning och lönsamhet. ...

  Maten och miljön

  Välkommen till en halvdagsutbildning fylld med kunskap och inspiration om vad just din verksamhet kan göra för ställa om och anta utmaningen – ”mer ekologiskt & mindre svinn”. Vi lever i en tid då matens påverkan på vår miljö och hälsa får stor uppmärksamhet. Många verksamheter väljer att ställa om för att erbjuda mat so ...

  Attraktiv kommun – kurs och workshop

  - En aktiv kursdag för kommunstyrelse, förvaltningschefer och andra högre tjänstemän Hur ser din kommun ut om 20 år? Är det en attraktiv kommun för näringsliv och invånare? Vilka är utmaningarna? I den här kursen fokuserar vi på er kommuns hållbarhetsarbete. Genom ett dynamiskt kursupplägg får ni både visioner och verktyg fö ...

[/tab] [/tabgroup]

Share Button