Miljöutbildning

Miljöutbildning

Stiftelsen Ekocentrum håller populära miljöutbildningar i Göteborg för verksamheter som vill miljödiplomera sig eller jobbar med ISO 14001, andra miljöledningssystem och socialt ansvarstagande. Vår metod är transformativt lärande – genom fokus på egna problemområden och förslag till förändringar och genom reflektion får deltagarna en djupgående förståelse för hållbarhetsarbetet. Vår utställning med goda exempel ger dessutom en ytterligare dimension i lärandet under det ”vandrande” kursavsnittet.

Med fokus på möjligheter och lösningar hjälper och motiverar vi er verksamhet att utveckla eller påbörja arbetet mot en hållbar utveckling.

Det är vårt bidrag till framtida generationer. Vad är ert?

PS. Befinner ni er inte i Göteborg eller har ni svårt att komma ifrån? Då kan vi komma till er. DS

 • Grundläggande miljöutbildning

  Inledning med fokus på vägen framför oss. Vart leder den?

  Vi börjar med att ge er en genomgång av de globala miljöfrågorna där vi reder ut bakomliggande orsaker och effekter i samhället. Vilka miljöutmaningar står samhället inför? Därefter diskuteras vikten av en hållbar utveckling och vad det kan innebära. Vad säger forskarna? Vad säger politikerna?

  Vandrande föreläsLena i kretsloppsrummet_avlångning i utställningen med lösningar och goda exempel

  Ekocentrums miljöutställning flyttar fokus från problem till möjligheter. Föreläsningen fokuserar bland annat på energi, transporter, miljömärkningar, livsmedel, textil, bygg, kretslopp och återvinning. Vi visar på kopplingar mellan ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer och deras betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling.

  Fokus på den egna verksamheten – eller en inriktning som ni väljer1601_Utb_workshop_NK

  En avslutande diskussion om vad ni kan göra för att minska miljöbelastningen från den egna verksamheten. Vi går igenom hur verksamhetens miljöarbete kan struktureras och underlättas med hjälp av ett miljöledningssystem. Vill ni istället använda den här tiden till att fördjupa er inom ett särskilt tema så går det givetvis bra.

  Den öppna grundläggande miljöutbildningen (se datum här nedan!) skiljer sig från de anpassade dito såtillvida att den sista timmen ägnas åt miljödiplomeringsarbete generellt, för att passa alla deltagare och deras respektive verksamhet.

  Hej,
  var hos er med jobbet i början av september. Oförglömligt! Djupt imponerad av verksamheten.
  -Monica Tietze Wirén, Stockholms Läns Landsting

  Formulärpekare

  Snabba fakta:

   • Omfattning: 4 timmar
   • Egen eller öppen: Välj mellan att boka in er på ett utbildningstillfälle som är öppet för alla (se datum till höger) eller boka ett eget tillfälle när det passar er.
   • Nyckelbegrepp: Globala miljöfrågor, hållbar utveckling, miljöutmaningar, miljöbelastning, miljöledningssystem
   • Investering öppen: 1.900 kr per person (exkl. moms).
   • Investering egen: Kontakta oss för prisuppgift.

  Öppna grundläggande miljöutbildningar 2018:


 • Vandrande föreläsning

  En vandrande föreläsning i Ekocentrums miljöutställning ger en inblick i miljöfrågornas komplexitet.

  Kinadelegation_jan16_skurenUnikt för Ekocentrum är våra mycket uppskattade vandrande föreläsningar som visar på allt det positiva som händer inom miljöområdet. Med hjälp av våra utställares exempel inom t.ex. energi, transporter, livsmedel och resursåtervinning visar vi på kopplingar mellan ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer som alla har betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är lämpligt att boka 1,5 tim eller mer för att ha tid även för frågor och diskussion under föreläsningens gång. Möjlighet finns att anpassa både innehåll och längd efter era önskemål. Varför inte inleda eller avsluta t.ex. en personaldag med en vandrande föreläsning hos oss?

  • Snabba fakta

  • Antal:Max 20 personer grupp
  • Omfattning: 1,5 timmar eller mer
  • Investering: 4.000 kr/tim (exkl. moms)

  Formulärpekare

 • Specialutbildningar

   Hållbart Städ

   Vill ni lära er hur städuppdrag kan utföras på ett mer hållbart sätt för personalen, miljön och ekonomin? Ställs det krav på giftfria städmetoder inom till exempel förskola och skola? Då kan denna utbildning vara något för er. Städbranschen har länge arbetat med miljöfrågan i fokus. Exempelvis har kemikalie-användningen minsk ...

   Grundkurs i Giftfri förskola

   Flertalet förskolor och kommuner arbetar med att fasa ut skadliga kemikalier i barnens förskolemiljö. Vill ni också vara en av dessa, men vet inte hur ni kommer igång? Då kan denna kurs vara rätt för er. Här lär ni er mer om kemikaliers påverkan på hälsa och miljö samt vilka gifter som kan finnas i er förskola. I kursen ingår en ...

   160217_Onsd-kväll_Framtida_Gbg_Amanda

   Skapa förändring och engagemang

   Att konstatera att vi har stora miljöproblem är inte svårt. Att sätta upp miljömål kräver mer arbete, men den stora utmaningen är att gå från ord till handling. Den här dagen tar vi upp ingredienserna för att just lyckas få med alla på rätt spår. Martina Persson delar med sig av sina erfarenheter och ni får en rad nya tankar och ...

   Grön Fastighetsskötsel

   Ekocentrum erbjuder personal inom vaktmästeri och fastighetsskötsel  utbildning inom avfallshantering utifrån EU:s senaste direktiv, energieffektivitet, miljöanpassad kemikaliehantering och hållbara transporter. Utbildningen ger kunskap och inspiration i ert miljöarbete och visar på kopplingen mellan smart resursanvändning och lönsamhet. ...

   Maten och miljön

   Välkommen till en halvdagsutbildning fylld med kunskap och inspiration om vad just din verksamhet kan göra för ställa om och anta utmaningen – ”mer ekologiskt & mindre svinn”. Vi lever i en tid då matens påverkan på vår miljö och hälsa får stor uppmärksamhet. Många verksamheter väljer att ställa om för att erbjuda mat so ...

   Attraktiv kommun – kurs och workshop

   - En aktiv kursdag för kommunstyrelse, förvaltningschefer och andra högre tjänstemän Hur ser din kommun ut om 20 år? Är det en attraktiv kommun för näringsliv och invånare? Vilka är utmaningarna? I den här kursen fokuserar vi på er kommuns hållbarhetsarbete. Genom ett dynamiskt kursupplägg får ni både visioner och verktyg fö ...

 • För skolor

  För gymnasieelever och högskolestudenter finns möjlighet att boka en vandrande föreläsning i Ekocentrums miljöutställning. För lärare utanför Göteborg erbjuder vi förutom vandrande föreläsning också en halvdagsutbildning i Lärande för hållbar utveckling.

  Vandrande föreläsning – För Lärare

  En vandrande föreläsning i Ekocentrums miljöutställning ger en inblick i miljöfrågornas komplexitet. Utställningen består av temarum – exempelvis energi, transporter, miljömärkningar, bygg, återvinning och textil! Möjlighet finns att anpassa föreläsningens innehåll efter era önskemål, för att t ex passa ett specifikt projekt ni arbetar med.

  • Antal: Max 20 personer grupp
  • Omfattning: 1 timme eller mer
  • Investering: 5.000 kr/tim (exkl. moms)

  Vandrande föreläsning – För elever/studenter

  En vandrande föreläsning i Ekocentrums miljöutställning ger en inblick i miljöfrågornas komplexitet. Utställningen består av temarum – exempelvis energi, transporter, miljömärkningar, bygg, återvinning och textil! Möjlighet finns att anpassa föreläsningens innehåll efter era önskemål, för att t ex passa ett specifikt projekt ni arbetar med.

  • Antal: Max 20 personer grupp (eller en klass)
  • Rekommenderad omfattning Högskola och gymnasium: 1,5 timmar
  • Rekommenderad omfattning för årskurs 8-9: 1 timme
  • Kontakta oss gärna för att stämma av tillgängliga tider!
  • Investering: 1.500 kr för första timman. Därefter 1.000 kr per timma, eller 500 kr per halvtimma. (Exkl. moms)

  Miljödiplomering och/eller Grön Flagg

  För lärare i Göteborg erbjuder vi förutom vandrande föreläsning även en halvdags grundläggande miljöutbildning med inriktning på miljödiplomering och/eller Grön Flagg.

  Lärande för hållbar utveckling – Halvdag för lärare

  Hur ska dagens barn och ungdomar rustas för att kunna anta våra globala utmaningar? Och vilka krav ställs på lärarna, rektorerna och övrig skolpersonal? Fortbildningen syftar till att utveckla lärares didaktiska förmåga i Lärande för Hållbar Utveckling och att ge förskolan/skolan stöd i den fortsatta utvecklingsprocessen. Vi visar på verktyg och övningar som gör att barnen/eleverna kan förstå och agera i vår komplexa värld – en förutsättning för att kunna hantera framtidens utmaningar. Utbildningen genomsyras praktiskt av pedagogiken bakom Lärande för Hållbar Utveckling.

  FNs globala mål – pedagogiskt material och övningar för klasser

  160622_globala-malen-2015

  Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att lösa klimatkrisen. Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor. Om målen ska fungera måste alla känna till dem. Läs mer…

  ”Korten på bordet” – 17 globala mål – övning för klassen

  Syftet med övningen är att låta eleverna bekanta sig med de globala målen för hållbar utveckling genom att använda en kortlek som illustrerar samtliga 17 mål. Diskussioner och eventuell fördjupning kan göras med olika inriktning. Ekocentrum erbjuder en fördjupning med koppling till de hållbara innovationer vi visar i vår utställning.

  Gör så här: Förbered genom att ladda ned kortleken här. Skriv ut målen (obs: sidorna måste vändas på kortsidan för att bilderna och texten ska hamna rätt), och laminera dem om du vill. Blanda mål-korten och lägg dem i en hög.

  Fördjupning med inriktning på innovationer

  Hur korrelerar innovationerna i Ekocentrums utställning med de 17 globala målen? Låt gärna klassen dela in innovationer i t ex energi, hälsa, teknik, odling, biodiversitet etc. Sedan diskuterar de hur respektive innovation förhåller till huvudmålen, varefter de (i mån av tid) kan fördjupa sig i undergrupperna av mål.

  Till den aktuella uppsättningen hållbara innovationer på Ekocentrum.

  Till tidigare utvalda hållbara innovationer på Ekocentrum, under tiden 2014-2017.

  Eleverna kan också diskutera hur de själva i sin vardag kan agera för att de globala målen ska nås.

  Vill ni har fler uppslag eller fördjupa er mer i innovationer och hållbarhet? Välkomna att höra av er – vi ordnar visningar i utställningen, kommer i mån av tid ut till skolor m m. Fyll bara i formuläret. Välkomna mer era frågor!

  Formulärpekare

Share Button