Miljöutbildning

Miljöutbildning

Stiftelsen Ekocentrum håller populära miljöutbildningar i Göteborg för verksamheter som vill miljödiplomera sig eller jobbar med ISO-certifiering, andra miljöledningssystem och socialt ansvarstagande. Vår metod är transformativt lärande – genom fokus på egna problemområden och förslag till förändringar och genom reflektion får deltagarna en djupgående förståelse för hållbarhetsarbetet. Vår utställning med goda exempel ger dessutom en ytterligare dimension i lärandet under det ”vandrande” kursavsnittet. Med fokus på möjligheter och lösningar hjälper och motiverar vi er verksamhet att utveckla eller påbörja arbetet mot en hållbar utveckling. Kan ni inte komma in till oss i Göteborg? Inga problem – vi kommer ut till er i så fall!

Det här är vårt bidrag till framtida generationer. Vad är ert?

Har ni redan gått grundläggande hållbarhetsutbildning? Då har vi en rad intressanta kurser som leder er vidare i arbetet! Skrolla längre ner på sidan så hittar du flera upplägg, t ex Licecycle Thinking, Klimatpositiva verksamheter, Vem säger vad och varför, kurser i hållbart byggande och mycker mer!


Grundläggande miljöutbildning

Inledning med fokus på vägen framför oss. Vart leder den?

Vi börjar med att ge er en genomgång av de globala miljöfrågorna där vi reder ut bakomliggande orsaker och effekter i samhället. Vilka miljöutmaningar står samhället inför? Därefter diskuteras vikten av en hållbar utveckling och vad det kan innebära. Vad säger forskarna? Vad säger politikerna?

Vandrande föreläsning i utställningen med lösningar och goda exempel

Ekocentrums miljöutställning flyttar fokus från problem till möjligheter. Föreläsningen fokuserar bland annat på energi, transporter, miljömärkningar, livsmedel, textil, bygg, kretslopp och återvinning. Vi visar på kopplingar mellan ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer och deras betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling.

Fokus på den egna verksamheten – eller en inriktning som ni väljer

181025_Öppengrund_utst_byggrum_st181025_Öppengrund_utst_solpanel_tjej_st

En avslutande diskussion om vad ni kan göra för att minska miljöbelastningen från den egna verksamheten. Vi går igenom hur verksamhetens miljöarbete kan struktureras och underlättas med hjälp av ett miljöledningssystem. Vill ni istället använda den här tiden till att fördjupa er inom ett särskilt tema så går det givetvis bra.

Den öppna grundläggande miljöutbildningen (se datum här nedan!) skiljer sig från de anpassade dito såtillvida att den sista timmen ägnas åt miljödiplomeringsarbete generellt, för att passa alla deltagare och deras respektive verksamhet.

 

181025_Öppengrund_utst_musslor_st181025_Öppengrund_utst_Lena_BEA_st

 

Hej,
var hos er med jobbet i början av september. Oförglömligt! Djupt imponerad av verksamheten.
-Monica Tietze Wirén, Stockholms Läns Landsting

 

 

 

 

ANMÄL DIG/ER VIA LÄNKARNA TILL RESPEKTIVE DATUM HÄR NEDAN (I ORANGE):

Snabba fakta:

  • Omfattning: 4 timmar
  • Egen eller öppen: Välj mellan att boka in er på ett utbildningstillfälle som är öppet för alla (se datum till höger) eller boka ett eget tillfälle när det passar er.
  • Nyckelbegrepp: Globala miljöfrågor, hållbar utveckling, miljöutmaningar, miljöbelastning, miljöledningssystem
  • Investering öppen: 1.900 kr per person (exkl. moms).
  • Investering egen: Kontakta oss för prisuppgift.

Öppna grundläggande miljöutbildningar 2019:

Öppna grundläggande miljöutbildningar 2020:


 


Vandrande föreläsning

En vandrande föreläsning i Ekocentrums miljöutställning ger en inblick i miljöfrågornas komplexitet.

 

Kinadelegation_jan16_skuren

Unikt för Ekocentrum är våra mycket uppskattade vandrande föreläsningar som visar på allt det positiva som händer inom miljöområdet. Med hjälp av våra utställares exempel inom t.ex. energi, transporter, livsmedel och resursåtervinning visar vi på kopplingar mellan ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer som alla har betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är lämpligt att boka 1,5 tim eller mer för att ha tid även för frågor och diskussion under föreläsningens gång. Möjlighet finns att anpassa både innehåll och längd efter era önskemål. Varför inte inleda eller avsluta t.ex. en personaldag med en vandrande föreläsning hos oss?

180612_Kretslopp_ML_grupp_utst

 • Snabba fakta

 • Antal:Max 20 personer grupp
 • Omfattning: 1,5 timmar eller mer
 • Investering: 4.000 kr/tim (exkl. moms)

Formulärpekare

 

Specialutbildningar

  Hållbarhetsarbetet i en verksamhet – hur bygger man upp och driver ett effektivt hållbarhetsarbete?

  Många verksamheter har drivit sitt hållbarhetsarbete under många år. Det gör att varje del utvecklas och mer delar läggs till och efter ett tag har man ett ineffektivt och oftast lite spretigt arbete där relationen till verksamheten är otydlig. Detta uppstår då hållbarhetsarbetet har så viktiga värden, innehåller en stor portion enga ...

  Klimatpositiv verksamhet!

  Behovet att minska utsläppen av växthusgaser ökar. Vi behöver halvera utsläppen de kommande 10 åren och sedan fortsätta mot noll till 2050. Det är en utmanande resa och mycket behöver ske. Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel visade att vi behöver skynda på åtgärder och hålla planeten under 1,5 graders uppvärmning för att i ...

  190423_klimat_utsläpp

  Klimatet och det fossila – att agera och kompensera

  Klimatkompensation, klimatneutralitet och klimatpositiv är heta begrepp inom klimatarbetet. Debatten är på och det finns ett ifrågasättande om att kompensera är en väg att gå. Vad innebär det att kompensera och hur gör man? Finns det bra och dålig kompensation?   Den största delen av all klimathotet är användning av fossi ...

  Hållbar IT seminarium 131203

  Hållbar IT

  IT växer kraftigt över hela världen och med det kommer också en växande miljöbelastning. Hela internet har större klimatpåverkan än flyget. För att tillverka hårdvaran så finns risker med konfliktmineraler. I datorer kan finna miljöfarliga ämnen och all utrustning drar ström oftast dygnet runt samtidigt som antalet enheter både i h ...

  180306_LCA_SimaPro_symbol_Wendin

  Lifecycle thinking!

  Vi vet ofta vilka produktion och beteendeförändringar som ska till för att vi ska säkra en hållbar framtid. Utmaningen är att ta det till sig och verkligen transformeras. För Miljögiraff handlar det om att skapa positiv och hållbar förändring på riktigt. Tydligare metodik, fler verktyg och en bättre kunskapsbas gör det möjligt att s ...

  logga_BFI

  Building Future Institute – kurser i hållbart byggande

  Våren 2018 startade Ekocentrum och Building Future Institute (BFI) en gemensam utbildningssatsning kring hållbart byggande med en serie kurstillfällen. Dessa kurser kan även bokas specifikt för din verksamhet - hör av dig på telefon eller skicka in en förfrågan via formuläret nedan, så kan vi diskutera ett upplägg för er! Vissa av d ...

  190409_Vem-säger-vad_olja-HS

  Vem säger vad – och varför?

  En halvdag om opinion och kommunikation inom miljö och hållbar utveckling. I en värld där olika intressen försöker styra vad vi uppfattar som sanningar – vem kan man egentligen lita på? Det här berör i allra högsta grad hållbarhetsfrågorna!  Därför erbjuder ”de två Eko:na” – Ekosofia och Ekocentrum – en utbildning där du ...

  Hållbart Städ

  Vill ni lära er hur städuppdrag kan utföras på ett mer hållbart sätt för personalen, miljön och ekonomin? Ställs det krav på giftfria städmetoder inom till exempel förskola och skola? Då kan denna utbildning vara något för er. Städbranschen har länge arbetat med miljöfrågan i fokus. Exempelvis har kemikalie-användningen minsk ...

  Grundkurs i Giftfri förskola

  Flertalet förskolor och kommuner arbetar med att fasa ut skadliga kemikalier i barnens förskolemiljö. Vill ni också vara en av dessa, men vet inte hur ni kommer igång? Då kan denna kurs vara rätt för er. Här lär ni er mer om kemikaliers påverkan på hälsa och miljö samt vilka gifter som kan finnas i er förskola. I kursen ingår en ...

  Grön Fastighetsskötsel

  Ekocentrum erbjuder personal inom vaktmästeri och fastighetsskötsel  utbildning inom avfallshantering utifrån EU:s senaste direktiv, energieffektivitet, miljöanpassad kemikaliehantering och hållbara transporter. Utbildningen ger kunskap och inspiration i ert miljöarbete och visar på kopplingen mellan smart resursanvändning och lönsamhet. ...

  Maten och miljön

  Välkommen till en halvdagsutbildning fylld med kunskap och inspiration om vad just din verksamhet kan göra för ställa om och anta utmaningen – ”mer ekologiskt & mindre svinn”. Vi lever i en tid då matens påverkan på vår miljö och hälsa får stor uppmärksamhet. Många verksamheter väljer att ställa om för att erbjuda mat so ...

  Attraktiv kommun – kurs och workshop

  - En aktiv kursdag för kommunstyrelse, förvaltningschefer och andra högre tjänstemän Hur ser din kommun ut om 20 år? Är det en attraktiv kommun för näringsliv och invånare? Vilka är utmaningarna? I den här kursen fokuserar vi på er kommuns hållbarhetsarbete. Genom ett dynamiskt kursupplägg får ni både visioner och verktyg fö ...

[/tab] [/tabgroup]

Share Button