Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Vi och GMV hade planerat att onsdagskvällen 30/9 skulle ingå i Vetenskapsfestivalen, som  nu har flyttats något i tid. Därför hänvisar vi till en dagföreläsning med samma innehåll 2 oktober kl 12.00-12.40 (online) istället! Välkommen att ta del av föreläsningen via länken här!

Hur kan man förena hållbar turism med hållbar hantering av marina resurser? I ett nytt projekt studeras hur vetenskapsturism i havsmiljöer kan locka till upplevelser med bland annat nya marina matprodukter. Vad finns det för råvaror från havet som inte används idag som kan nyttjas hållbart? Lyssna på två forskare som berättar om turism, marina vetenskaper och de globala målen för hållbar utveckling.

200422 Hållbar Turism

Maria Bodin är projektledare för Scary Seafood, ett projekt som vill ta vara på outnyttjade marina resurser i våra kustvatten och skapa annorlunda matupplevelser. Det kan handla om djur och alger som är vanliga men som saknar ekonomiskt värde idag. Det kan vara bifångster som inte landas eftersom det inte finns någon efterfrågan. Det kan också handla om biprodukter från fiskberedningsindustrin.
Hur kan man använda råvaror som knöltång, hjärtmussla och havets revbensspjäll? Hur får man tag på dem? Hur tillagar man dem? Och hur kan det bli ekologiskt hållbart?
Läs mer om Scary seafood.

Maria Persson forskar inom projektet “Kunskapsturism som attraktion och resurs”, som leds av Centrum för turism vid Göteborgs universitet. Syftet är att utforska, etablera samt visa på potentialen för kunskapsturism och Science tourism. Projektet samlar forskare inom olika ämneskompetenser och sker i samverkan med besöksnäring, offentlig sektor och civilsamhälle. De flesta partner har koppling till den maritima sektorn och i projektet ingår bland andra Sotenäs Symbioscentrum, Göteborgs universitets forskningsstationer på Tjärnö och Kristineberg, Uddevalla kommun, Vitlycke museum och Statens fastighetsverk.

Föreläsare:

Maria Persson, Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet

Maria Bodin, Institutionen för marina vetenskaper

200422_Globala malen 8 & 14

FN:s medlemsländer har antagit 17 globala mål för hållbar utveckling i Agenda 2030. I en serie föreläsningar berättar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers om målen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå dem. Vid varje föreläsning berättar två forskare om två av målen och hur de är sammankopplade. Nu är det dags för två delmål som handlar om hållbar turism respektive hållbar hantering av marina resurser.


Mer om eventet här!


Föreläsningen arrangeras av GMV, Göteborgs Centrum för Hållbar Utveckling.

 

 

 

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 2 april, 2020