Climate Saver

Vill du också bidra till att minska utsläppen av växthusgaser? Climate Saver hjälper dig! Många upplever idag att informationen kring klimatförändringarna snarare ger dem dåligt samvete än hopp och vilja att förbättra. Det kan bero på komplexiteten i informationen och att den sällan är kopplad till faktiska och enkla åtgärder. Det här är appen som upphovsmakarna själva saknade – så de skapade den själva!

Skiss_ClimateSaver

Med Climate Saver smartphone app får du:

 • Reda på ditt avtryck inom 10 minuter
 • Personligt anpassade förslag kring vad du kan göra inom:
  1. Mat
  2. Resor
  3. Hushåll
  4. Övrig konsumtion
 • Möjlighet att bjuda in dina vänner och anta utmaningar ihop

Med rätt information kan vi minska vårt fotavtryck med 20-40% utan att i stort förändra vår livsstil. Vill du ta reda på vad du kan göra?

Kontakt: Fredrik Hedström, hedstrof@gmail.com

Till Climate Savers webbplats

VGR_run_png_proj_medfinans_transpClimate Saver ingick i temautställningen Nya innovationer för det goda livet, som visades på Ekocentrum med start 1 december 2015 och fram till våren 2017. Vi valde 20 exempel på hållbara innovationer inom olika branscher, alla med rötter i Västra Götalandsregionen