Kopia av Utställning

Sveriges största permanenta utställning Nina
– om miljö och hållbarhet.

Ekocentrums utställning vill ge er verksamhet möjligheten att ta del av vad framstående företag gör för att dra sitt strå till en bärkraftig framtid. Tillsammans med vår egen information utgör dessa goda exempel (se nedan) Sveriges idag största miljö- och hållbarhetsutställning av sitt slag.

Utställningen som vill motivera och förändra…

Vår utställning har det övergripande temat hållbar stad – hållbart samhälle. Här hittar du lösningar från många olika branscher och verksamheter, t ex energi, transport/logistik, bygg, konsumtion, miljömål, miljömärkningar, cirkulär ekonomi, havet mm. Utställningen är en ledande pedagogisk arena – har du gått en vandrande föreläsning där med någon av våra utbildare? Det är en aha-upplevelse.

Share Button

Utställare

Ekobanken

Ekobanken är en medlemsbank som gör det möjligt för sina kunder – privatpersoner, föreningar och företag - att genom sin inlåning bidra till en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling. Som enda bank i Sverige... Läs vidare...

Five Star Campus

FiveStarCampus_ill
Five Star Campus - testarenor för hållbara lösningar! Chalmers campus ska vara och upplevas som öppna, attraktiva och hållbara. De ska väcka nyfikenhet, stimulera till innovation och på ett lättillgängligt sätt öka förståelsen för den... Läs vidare...

Forbo Flooring AB

Idag pratas det mycket om hållbarhet världen över. Och det är vi på Forbo glada för. Faktum är att hållbarheten ligger i vårt DNA, till exempel var vi först ut i branschen med livscykelanalyser redan i början av 90-talet, där... Läs vidare...

FordonsGas

Närproducerat och miljömärkt drivmedel- är det möjligt? Ja! FordonsGas säljer världens första miljömärkta bilbränsle och vår vision är att vi skall bidra till att skapa ett samhälle där transporter sker på ett långsiktigt hållbart... Läs vidare...

Göteborgs Stad – Miljödiplomering

Miljö_Göteborg_logo
Miljödiplomering är en metod för att miljöanpassa mindre företag och andra verksamheter. Metoden har tagits fram av Göteborgs Stads Miljöförvaltning och drivs tillsammans med Göteborgsregionens kommunalförbund. Syftet är att ge... Läs vidare...

Göteborgs Stad – Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen är en kommunal myndighet som arbetar med att kontrollera att lagar som rör miljö och hälsa följs. Det gäller allt från livsmedelshantering och boendemiljö till miljöfarlig verksamhet. Dessutom övervakar vi... Läs vidare...

Göteborgs Stads Parkerings AB

Parkerings AB
Parkeringsbolaget bidrar aktivt till Göteborgs utveckling. Vi erbjuder hållbara parkerings- och mobilitetslösningar och arbetar för att främja nya resvanor. Utmaningen är att skapa en god ekonomi på lång sikt, för att kunna genomföra... Läs vidare...

Hr Björkmans Entrémattor

HerrBjörkman_logo
Vår ekosmarta mattlösning. För oss är omtanken om miljön en mycket viktig beståndsdel och under åren har vi byggt upp ett unikt miljötänk som genomsyrar företagets hela verksamhet. Vi arbetar kontinuerligt för att ligga i täten när det... Läs vidare...

Länsstyrelsen Västra Götalands län

Miljömålen visar på den ekologiska dimensionen i hållbar utveckling. Länsstyrelsen har anpassat de nationella miljömålen till förhållandena i Västra Götalands län, och tagit fram regionala... Läs vidare...

Marine Stewardship Council, MSC

MSC logo
MSC är en internationell icke vinstdrivande organisation som främjar hållbart fiske. Vi driver ett omfattande certifierings- och miljömärkningsprogram med målet att vi alla ska kunna njuta av mat från havet, både idag och i... Läs vidare...

REC Indovent AB

REC Indovent logotyp
REC Indovent tillverkar & marknadsför högeffektiva luftbehandlingsaggregat till bl a villor, lägenheter och kontorslokaler. Genom 30 års utveckling har vi uppnått hela 82% i genomsnittlig temperaturverkningsgrad. Energibesparingen blir... Läs vidare...

RE:Source

REsource logo
Forskning och innovation för hållbar materialanvändning [embed]https://www.youtube.com/watch?v=iqrXUctsLE8&feature=youtu.be[/embed] Vad är RE:Source? RE:Source är ett strategiskt innovationsprogram som fokuserar på att utveckla... Läs vidare...

Sveriges Ekokommuner

Sveriges Ekokommuner arbetar för att Sveriges alla kommuner ska bli hållbara. Det är en ideell förening som bildades 1995. Då bestod den av en handfull kommuner, men sedan dess har föreningen vuxit rejält och idag har vi 110 st medlemmar -... Läs vidare...

Veolia

Veolia logo
På Veolia arbetar vi tillsammans med kommuner och företag för att de ska få ut så mycket som möjligt från sina resurser. Vårt fokus ligger på återvinning, vatten, energi och stödtjänster till industrin. Genom att optimera användning... Läs vidare...

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen är en av Sveriges två politiskt styrda regioner, med ansvar för hälso- och sjukvård och för tillväxt och utveckling. I ansvaret ingår att skapa goda förutsättningar för näringslivsutveckling, infrastruktur,... Läs vidare...

Again Nutrient Recovery – Gainutri

again-logga_0
Framtidens avloppslösning för både enfamiljs- och flerbostadshus. Hushållens toalettavlopp - en resurs... Again´s teknik utvecklas både för det enskilda hushållet och för flerbostadshuset i ett grönt, hållbart samhälle. Att ha... Läs vidare...

Beepartners

Beepartners_logo800x
Biologisk mångfald är centralt för att nå klimatmål och utveckling mot ett hållbart samhälle. Vi sprider kunskap om naturen, bin och deras betydelse för våra lokala ekosystem. Det råder en global brist på bin. Värdet av honungsbinas... Läs vidare...

Bildfeeling

. Biofiliteorin säger att människan behöver naturkontakt för att må bra Teorin skapades på 80-talet av professor Edward Wilson på Harvard University i USA. Enligt biofiliteorin har alla människor en universell, nedärvd kontakt med... Läs vidare...

Camino

Camino är ett livsstilsmagasin som inspirerar till hållbar konsumtion. Integritet och självständighet är ledord vid magasinets produktion. Camino är inte beroende av bidrag och tillhör ingen stor mediekoncern. Magasinet finansieras genom... Läs vidare...

Miljöbron

Miljöbron är en ideell organisation som har till uppgift att sammanföra studenter och företag och verkar därmed som en länk mellan näringsliv och akademi. Via uppdrag och examensarbeten får företagen kostnadsfri hjälp i sina miljö- och... Läs vidare...

Promas AB

Promas logotyp
Stresshantering är lönsamt. Vi hjälper över 6.000 svenska arbetsplatser att minska stress, mental och fysisk trötthet som kan leda till utmattningssyndrom och utbrändhet. Stresshantering är både viktigt och lönsamt för alla typer av... Läs vidare...

Fältbiologerna

Fältbiologerna logotyp
Fältbiologerna är en rikstäckande förening för alla barn och ungdomar som är intresserade av natur och miljöfrågor. Vår förening drivs ideellt av barn och ungdomar och vi har vårt eget förlag, vår egen tidning, vår egen budget, vår... Läs vidare...

Studiefrämjandet

En av Studiefrämjandets viktigaste profilområden är miljöfrågor. Genom vårt samarbete med Ekocentrum har vi ambitionen att fördjupa kunskapen och att väcka intresse hos göteborgaren om en hållbar... Läs vidare...

Elbilssamhället är här!

Utst_Elbilsmontern
Tror du det är omöjligt att byta ut Sveriges fordonsflotta till eldrift? Tänk om - förutsättningarna finns redan här!    Dagens elnät skulle klara energibehovet från en fordonsflotta helt driven av el. Men det skulle kräva en... Läs vidare...

Temautställningen nya innovationer för det goda livet 2017

Den 28 februari 2017 öppnade Ekocentrum en ny omgång av temautställningen med hållbara innovationer med bas i regionen. Tillsammans med Västra Götalandsregionen ville vi bidra till ett både hållbart och utvecklande arbetsklimat - vårt... Läs vidare...

Sea Twirl – ny flytande vindkraft med stor potential

logo_SeaTwirl
Enkla att konstruera och till skillnad från andra billiga att nyttja på stora områden med större havsdjup. Försäljning av det första kommersiella vindkraftverket på upp till 10 MW, planeras ske under år 2021. Det här är lösningen som... Läs vidare...

Ostrea – ett hav av möljigheter

Ostrea logo ny
Ostrea Aquaculture bedriver storskalig odling av mikroalger och ostron. Vattenbruk är en matproducerande näringsgren på stark frammarsch och tillväxten drivs av en ständigt ökande efterfrågan på välsmakande, hälsofrämjande och... Läs vidare...

ZeroAtlas – upptäck hållbara företag nära dig

ZeroAtlas är en spel- och upptäcktstjänst för hållbara företag som påminner om Pokemon Go, men i sin egna spelvärld samt har användaromdömen såsom TripAdvisor. Målet är att styra människor till undermedveten hållbarhet tack vare... Läs vidare...

Waves4power – wave energy systems

logo-300x126_waves4power
The creation of a new industry does not happen very often. But this is really what Waves4Power is all about. We are building a new European energy industry that is totally fossil free and renewable. Waves4Power is a leading player in the green... Läs vidare...

Mevia – rätt dos vid rätt tid

140523 - mevia logo
Tänk om det gick att öka patienters självständighet, omedelbart återkoppla till berörda parter samt spara pengar. Mevias teknik anpassas till olika typer av förpackningar, dosetter och dospåsar och skickar information om tablettintag i... Läs vidare...

Inclusive Business Sweden

Inclusive businesses are commercially and socially viable businesses involving people living on less than US$8 per day, for example as producers, consumers, distributors or entrepreneurs. Globally, an approximate 4.5 billion people are living in... Läs vidare...

Grow Gothenburg

170222_Logo-grow-gothenburg-575x365
Stadsodlingsrörelsen har exploderat i Göteborg de senaste åren, men långtifrån alla som vill odla har tillgång till odlingsbar mark. Grow Gothenburg matchar dig som vill odla med mark, kunskap och andra odlingsintresserade - våren 2017... Läs vidare...

Box of Energy – ta kontroll över din energi

Boxloggo3
Uppdatering: Swedish box of ENERGY AB har i november 2018 ansökt om konkurs. Läs mer nedan. Nu kan du flytta förnybar energi i tiden! Samtidigt som solpaneler blir både effektivare och billigare så ökar behovet att kunna lagra energin.... Läs vidare...

Bensin från koldioxid och vatten!

Vilken potential finns det för återvinning av koldioxidutsläpp från exempelvis avfallsförbränning? Det här ämnet forskar Maria Taljegård och Maria Grahn från Chalmers på.   Vid Renovas anläggning för energiåtervinning i... Läs vidare...

Swedish Hydro Solutions – hållbar och lönsam vattenrening

Swedish Hydro Solutions är en kunskapsbärare när det gäller vattenrening. Här hittar du experter på långsiktigt hållbart förändringsarbete. Swedish Hydro Solutions har en, för den svenska marknaden, ny vattenreningsteknik. Den baserar... Läs vidare...

Solcellskollen

Solen är en fantastisk energikälla som kan förse mänskligheten med el för alltid. Som tur är har priser på solceller dessutom gått ner rejält de senaste åren, till en nivå där de står och knackar på dörren för ett brett genomslag på... Läs vidare...

Greenbyte – Renewable Energy Management System

Maker of the industry leading software to monitor, analyze, control and maintain renewable energy assets. Greenbyte develops Breeze and Bright, industry leading independent renewable energy management systems used globally by wind energy and solar... Läs vidare...

Wargön Innovation – Textiles back to textile

Logo_Wargön
Världens bomullsodlingar bevattnas med färskvatten motsvarande två Vänern varje år. Projektet Textiles, back to textile har visat att det är möjligt tillverka nya plagg av uttjänta jeans och svensk skog. Ett antal demoprodukter har tagits... Läs vidare...

Carbon Cloud – we make impact visible

Logo_transparent_background
Climate labels on food - it´s easy, accurate and effective! Climate change and the future of food supply are two key challenges for the global society. They are also directly connected since food accounts for about 20% of the worlds total... Läs vidare...

Juteborg AB – transforming the world by jute

An innovative, entrepreneurial and development partner of Jute fiber high-tech based products and innovative design & services combining automotive & transportation, construction & interior, textile & fashion and packaging... Läs vidare...

Seafarm – tång och alger för ett hållbart samhälle

Seafarm-850-139_logo
Alger är en havets rikedom som vi i princip inte förstått värdet av. Inte hittills i alla fall. I Asien däremot, odlar man alger sedan länge i stor skala för användning inom livsmedelsindustrin. Men alger kan vara mycket mer än så.... Läs vidare...

TRINE – kopplar ihop privata investeringar med solenergiprojekt

1,2 miljarder av världens befolkning lever helt utan, eller med begränsad tillgång till, elektricitet. Samtidigt finns det 1 miljard människor som letar efter något meningsfullt att investera tid och pengar i, för att bidra till en bättre... Läs vidare...

Bionote – Identify Any Species. Anywhere in the World.

Bionote Logo
What Is BioNote? We are making the simplest platform for scientists and citizens alike to log and identify species they see. Plus, users can share their data to help science! Today, we think that most people don’t take the time required to... Läs vidare...

Modvion AB

logo
Modvion utvecklar modulära konstruktioner i förnybar Engineered Wood Products att förenkla och förbättra bygglogistik. Nuvarande fokusområde är torn till vindkraftverk. Modvion's patenterade modulteknik möjliggör avsevärt minskad... Läs vidare...

Industriell symbios i Sotenäs

En kommun i Västsverige håller på att skapa ett cirkulärt system som kommer att ta tillvara alla restmaterial, energi… ja, alla resurser – till stor nytta för alla i cirkeln. I naturen finns inget avfall, allt som produceras fungerar som... Läs vidare...

1928 Diagnostics – snabb och effektiv diagnostik av infektioner

1928Dia_logo
Digital DNA-analys av multiresistenta bakterier. Antibiotikaresistens är en av de största hoten mot människors hälsa i modern tid. Världen är på väg in i en post-antibiotisk era där enklare infektioner återigen blir dödliga. Bättre... Läs vidare...

Cewatech – fiskfoder från avfallslut

cewatech_logo
Genom en patenterad process med specifika mikrosvampar omvandlas sidoströmmar från växtbaserad industri till högkvalitativa produkter såsom ingrediens i fiskfoder, superabsorbent inom sårvård m m. Processen bidrar dessutom till... Läs vidare...

Bzzt – snabbare än cykel, billigare än taxi

Bzzt_logo
Hej! Vi är en en helt ny tjänst för billiga, utsläppsfria resor inom städer och tätorter, där du bokar resan via mobilen och betalar med kort. Vi vann 3:e pris i ALMIs och Ekocentrums uttagning i "Pitcha din hållbara idé" den 28 januari... Läs vidare...

Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad – förskolan Hoppet

Förskolan Hoppet [embed]https://vimeo.com/463371186[/embed] Till Lokalförvaltningens... Läs vidare...

Cleanergy – solbox & gasbox – numera Azelio

Världens ledande tillverkare av hållbara energilösningar finns i bland annat i Åmål. De baserar sina innovationer på en över hundra år gammal lösning - stirlingmotorn. Så här beskriver Cleanergy* själva  - på engelska - sina... Läs vidare...