Wargön Innovation – Textiles back to textile

Världens bomullsodlingar bevattnas med färskvatten motsvarande två Vänern varje år. Projektet Textiles, back to textile har visat att det är möjligt tillverka nya plagg av uttjänta jeans och svensk skog. Ett antal demoprodukter har tagits fram såsom T-shirts, scarf, byxor, tote bag, one piece, kofta och damtoppar.

vit-tshirt-renewcell-300x200Företaget Re:newcell har tillsammans med världsledande forskare på KTH tagit fram en världsunik teknologi för återvinning av bomull och andra cellulosabaserade fibrer. Den återvunna fibern kan användas för produktion av nya textila material, både som enda råvara och tillsammans med jungfrulig skogsmassa.

Världsunik teknologi

renewcell-sweden-1-537x402Att göra återvunnen tråd med träd är inte längre en dröm, det är på riktigt. Som ett exempel på det togs en klänning fram under våren 2014 för att visa att den nya teknologin var möjlig. Klänningen gjord av 30 procent gamla jeans och 70 procent jungfrulig fiber. Textilfibern producerades enligt lyocellprocessen.

Ny värdekedja – från insamling till nya textilfibrer
Med den unika teknologin som bakgrund har ett tvåårigt VINNOVA-projekt startats som drivs av Wargön Innovation. Tillsammans bygger 14 parter upp en helt ny värdekedja som ska ta hand om insamling av textil och sortering, vissa textilier kommer att kunna återbrukas andra bli nya material, för att sedan gå igenom processen för att skapa nya textilfibrer med den nya teknologin. I kedjan ingår också inblandning av jungfrulig fiber från skogsråvara, liknande den modell som används inom pappersindustrin och returpapper. I projektet ingår också starka modevarumärken med en höghållbarhetsprofil som kommer att ta fram provkollektioner med den nya råvaran.

catwalk_renewcell_wargön– Textil bär mycket av de ”mjuka värden” som vi konsumenter vill visa, vilket gör att vi konsumerar mer än vad vi egentligen behöver. Det finns också ”hårda värden” i form av funktion. Tänk om man på ett resurseffektivt sätt kunde transformera textila material från gamla plagg till nya plagg? Behålla vår önskan att uttrycka oss, utan att för den skull föröda tillgängliga resurser. Tänk om man på samma sätt kunde introducera fler ”hårda värden” genom att en relativt hög omsättning av produkter och material som därmed också öppnar för nya innovationer inom till exempel vård, inredning, lantbruk och kemi, säger Magnus Fransson från Wargön Innovation som är projektledare.

Från labb till pilotvolymer
De flesta idéer som föds och som sedan utvecklas vidare, till exempel i ett labb stöter på problem när man ska ta innovationen till pilotvolymer.

Wargön– Det saknas strukturer i Sverige idag för att ta innovationer vidare till större volymer, säger Magnus Fransson.

I VINNOVA-projektet ingår därför också ett konkret arbete med att etablera en pilotanläggning för de olika processerna i värdekedjan för att möjliggöra en produktion av större volymer av framtidens material.

Till Textiles back to Textiles webbplats

Wargön Innovations webbplats

Till Re:newcells webbplats

Fakta Textiles back to Textile:
Projektägare: Innovatum, huvudman för Wargön Innovation.

Projekttid: 1 januari 2015 – 31 december 2016

Projektdeltagare: Wargön Innovation, Innovatum, IL Recycling, Ragn-Sells, Röda Korset, Högskolan Väst, Re:newcell, Innventia, KTH, Högskolan Borås, Södra Skogsägarna, Svenskt Konstsilke, Smart Textiles, Nudie Jeans, Lindex, Akademiska hus, Vänersborgs kommun.

Finansiärer: VINNOVA och projektdeltagarna själva.

VGR_run_png_proj_medfinans_transpWargön Innovation ingick tidigare i temautställningen Nya innovationer för det goda livet, som visades på Ekocentrum under 2017. Vi valde där ut 20 exempel på hållbara innovationer inom olika branscher, alla med rötter i Västra Götalandsregionen.