Röd himmel

Utställare på Ekocentrum

1928 Diagnostics – snabb och effektiv diagnostik av infektioner

Digital DNA-analys av multiresistenta bakterier. Antibiotikaresistens är en av de största hoten mot människors hälsa i modern tid. Världen är på väg in i en post-antibiotisk era där enklare infektioner återigen blir dödliga. Bättre... Läs vidare...

Again Nutrient Recovery

Framtidens avloppslösning för både enfamiljs- och flerbostadshus. Hushållens toalettavlopp - en resurs... Again´s teknik utvecklas både för det enskilda hushållet och för flerbostadshuset i ett grönt, hållbart samhälle. Att ha... Läs vidare...

Aqua Robur – Urban Micro Hydro

En femtedel av allt dricksvatten som produceras når inte fram till konsumenterna. Mycket av det som passerar de kommunala vattenledningarna försvinner nämligen längs vägen. Det Göteborgsbaserade företaget Aqua Robur har funnit ett sätt att... Läs vidare...

Batteriet som får nytt liv med tallgroddar och alfalfagroddar

Nytt smart och miljövänligt batteri löser flera problem. Dagens litiumbatterier är effektiva, men behäftade med en rad resurs- och miljömässiga problem. Med hjälp av material från alfalfa och tallkåda och en smart återvinningsstrategi... Läs vidare...

Bzzt – snabbare än cykel, billigare än taxi

Hej! Vi är en en helt ny tjänst för billiga, utsläppsfria resor inom städer och tätorter, där du bokar resan via mobilen och betalar med kort. Vi vann 3:e pris i ALMIs och Ekocentrums uttagning i "Pitcha din hållbara idé" den 28 januari... Läs vidare...

Cewatech – fiskfoder från avfallslut

Genom en patenterad process med specifika mikrosvampar omvandlas sidoströmmar från växtbaserad industri till högkvalitativa produkter såsom ingrediens i fiskfoder, superabsorbent inom sårvård m m. Processen bidrar dessutom till... Läs vidare...

Cleanergy solbox & gasbox

Världens ledande tillverkare av hållbara energilösningar finns i bland annat i Åmål. De baserar sina innovationer på en över hundra år gammal lösning - stirlingmotorn. Så här beskriver Cleanergy själva  - på engelska - sina... Läs vidare...

Climate Saver

Vill du också bidra till att minska utsläppen av växthusgaser? Climate Saver hjälper dig! Många upplever idag att informationen kring klimatförändringarna snarare ger dem dåligt samvete än hopp och vilja att förbättra. Det kan bero på... Läs vidare...

ClimateWell – sol ger både värme och kyla

Energikostnader stiger. För att lösa klimatförändringsproblemen måste vi skära ned de globala koldioxidutsläppen. Ekonomiska och miljövänliga energilösningar är viktigare än någonsin... ClimateWells unika teknologi kan användas i en... Läs vidare...

ElectriCity Innovation Challenge

En öppen innovationstävling med sikte på morgondagens attraktiva bussresor. ElectriCity Innovation Challenge parar ihop de möjligheter demonstrationsarenan ElectriCity erbjuder med den gemensamma kreativa kraften i Västra Götaland för att... Läs vidare...

Epishine – organic solar cells

Den tredje generationens solceller är både vackra och prisvärda. Epishine gör en  solcell med nanotunna lager av olika polymerer tryckta på PET-film. Den är semitransparent i olika färger och främst tänkt för att integrera i... Läs vidare...

Industriell symbios i Sotenäs

En kommun i Västsverige håller på att skapa ett cirkulärt system som kommer att ta tillvara alla restmaterial, energi… ja, alla resurser – till stor nytta för alla i cirkeln. I naturen finns inget avfall, allt som produceras fungerar som... Läs vidare...

Marin biogas – förnyelsebar energi från ett renare hav

Hur kan vi minska beroendet av fossil råvara och samtidigt minska övergödningen av havet? Lösningen är sjöpungar! Biogas kan produceras från odlad sjöpung i havet - utan att använda åkermark, och dessutom samtidigt generera ekologiskt... Läs vidare...

Odlade organ med patientens egna stamceller – för transplantation

Organbrist är ett stort problem inom transplantationsmedicin. Avstötning av organ är ett annat. Nu har en forskargrupp utvecklat en ny vävnadsteknik som bygger på "tvätt av stamceller". För första gången i världen har odlade blodkärl med... Läs vidare...

OlsAro Crop Biotech – vete för en bättre värld

Cirka 7% av jordens totala odlingsyta är förstörda på grund av för hög salthalt. OlsAro återställer sådan ytor med sitt vete och bidrar samtidigt till en ökad välfärd för människor som lever i fattigdom. Vete för salta jordar OlsAro... Läs vidare...

Peas on earth

Ny teknik ger mat, djurfoder, gödning och bränsle - av bönor! Tack vare en ny typ av tröska för svenska åkerbönor är det möjligt att skörda redan i augusti innan bönorna drabbas av sjukdomar. Tröskan och en patenterad metod att... Läs vidare...

Refind – intelligent sortering minskar slöseriet

Intelligenta sorteringslösningar för återvinningsindustrin. Med hjälp av artificiell intelligens sorteras batterier, mobiltelefoner, lampor eller katalysatorer automatiskt för att i så hög grad som möjligt kunna återanvändas eller... Läs vidare...

Sea Twirl – ny flytande vindkraft med stor potential

Enkla att konstruera och till skillnad från andra billiga att nyttja på stora områden med större havsdjup. Försäljning av det första kommersiella vindkraftverket på upp till 10 MW, planeras ske under år 2021. Det här är lösningen som... Läs vidare...

Temautställning: Forskning och innovationer för framtidens energi

Det händer mycket på energifronten - och snabbt går det! Under perioden 4 november 2014 till och med 30 juni 2015 visar Ekocentrum exempel på innovationer och forskningsresultat som är en del av nyckeln till framtidens energi. Utställningen... Läs vidare...

Temautställningen nya innovationer för det goda livet 2016

Den 1 december 2015 öppnade Ekocentrum den andra omgången av hållbara innovationer med bas i regionen. Tillsammans med Västra Götalandsregionen vill vi bidra till ett både hållbart och utvecklande arbetsklimat - vårt bidrag är att visa... Läs vidare...

Trine

Solens energi ger vinster i alla led! Trine har skapat en crowdfunding-plattform för investeringar i solenergi. Du kan själv välja vilka projekt - alla med stor social påverkan - du vill satsa på, och finansiera ett solprojekt som ger... Läs vidare...

TRINE – nytt solenergiprojekt skapar billig el i u-länder

2,7 miljarder av världens befolkning lever helt utan, eller med begränsad tillgång till, elektricitet. Samtidigt finns det 1 miljard människor som letar efter något meningsfullt att investera tid och pengar i, för att bidra till en bättre... Läs vidare...

Tummy Lab – artificiell intelligens hjälper oroliga magar

Här är appen för matrelaterade magproblem! Den hjälper dig att få kontroll över vad du äter och vad detta kan ha för effekter. I mobilappen Tummy Lab kan användaren registrera sina kostvanor och magbesvär, appen analyserar sedan... Läs vidare...

TXG Turbine – el ur vatten – Enkelt, robust, modulärt, ekonomiskt & fiskvänligt

TXG Turbine placeras i horisontellt strömmande vatten och kan användas på en mängd ställen där en ”vanlig” generator inte är möjlig att använda. Turbinen ger en jämn, kontinuerlig och förutsägbar energiproduktion. Det här är ett... Läs vidare...

Wavetube – utvinner energi från havsvågor

Wavetube AB utvecklar en unik lösning för utvinning av förnybar energi ur havsvågor. Lösningen baseras på enkelhet, robusthet och tillförlitlighet och består av ett helt slutet system som flyter på havsytan. Systemet består av tre... Läs vidare...