Temautställningen innovationer för det goda livet 2014-15

Den 8 april 2014 invigde Ekocentrum en ny del i utställningen med lösningar: Innovationer för det goda livet! Här återfanns innovatörer som gör världen lite bättre. 20 lösningar från Västra Götaland visade på en hållbar utveckling.

Med detta nya tema ville vi på Ekocentrum ingjuta framtidshopp och motivation hos en bred målgrupp att arbeta för en hållbar utveckling. Vårt strå till stacken var att lyfta 20 hållbara innovationer från Västra Götaland, för att ge en ”nära” känsla och visa att hållbar utveckling hör hemma inom helt olika områden av samhället.

De 20 innovationerna för det goda livet – första omgången – är: (namnen är klickbara länkar):

Utställningen Innovationer för det goda livet pågick under tiden 8 april 2014 till och med 31 mars 2015.

Utbildningsmoduler kring innovationer

En del av syftet med projektet var att skapa utbildningsmoduler för gymnasielärare/klasser – vi erbjöd dem en fri föreläsning i temarummet med efterföljande diskussion och frågor kring elevernas egna tankar och inspiration. Våra utbildare förmedlade berättelser ”bakom montrarna” i utställningen och placerade dessa innovationer i ett större sammanhang – på en hållbarhetskarta så att säga. Genom att visa hur allt hänger samman, gav de eleverna en ny gemensam kunskapsplattform att utgå ifrån. Många elever brev efter detta verkligen inspirerade och ville gärna jobba med hållbarhet framöver.