Swedish Hydro Solutions – hållbar och lönsam vattenrening

Swedish Hydro Solutions är en kunskapsbärare när det gäller vattenrening. Här hittar du experter på långsiktigt hållbart förändringsarbete.

Swedish Hydro Solutions har en, för den svenska marknaden, ny vattenreningsteknik. Den baserar sig på en kemikalie som utvinns ur restprodukter från livsmedelsindustrin – krabbskal! Kemikalien (kitosan) är fullt biologiskt nedbrytbar och metoden har dokumenterade resultat, som visat på hög säkerhet för miljön och effektiva reningsresultat. Kitosan är godkänd av USA:s Environmental Protection Agency (motsvarande Naturvårdsverket) för exempelvis dag- och länsvattenrening.

Reningsmetoden passar bland annat bygg- och anläggningsprojekt, berg- och grustäkter, industriellt dag- och processvatten, vägar och tunnelarbeten, avfallshanteringsanläggningar, gruvindustri, stadsutvecklingsprojekt samt hamnar, flygplatser och logistikanläggningar.

Hur blir det lönsamt?

Swedish Hydro Solutions ger företag tillgång till förstklassig vattenrening i stora volymer. Hållbart, tidseffektivt och utan dispenser. Det innebär att deras samarbetspartners kan fokusera på sin egen verksamhet. Det här tjänar alla på – tidsmässigt, miljömässigt och ekonomiskt.

Till Swedish Hydro Solutions webbplats

VGR_run_png_proj_medfinans_transpSwedish Hydro Solutions ingick tidigare i temautställningen Nya innovationer för det goda livet, som visades på Ekocentrum under 2017. Vi valde där ut 20 exempel på hållbara innovationer inom olika branscher, alla med rötter i Västra Götalandsregionen.