Ostrea – ett hav av möljigheter

Ostrea Aquaculture bedriver storskalig odling av mikroalger och ostron. Vattenbruk är en matproducerande näringsgren på stark frammarsch och tillväxten drivs av en ständigt ökande efterfrågan på välsmakande, hälsofrämjande och miljövänlig mat från havet.

Ostrea_tjansterStartOA har utvecklat odlingssystem för organismer som inte kräver tillsats av skadliga ämnen och som inte genererar miljöbelastande restprodukter. Tvärtom är odling av alger och ostron miljösmarta verksamheter som bidrar till att motverka övergödning och försurning av havsmiljön.

Skiss_OstreaMarina livsmedel odlas i Sveriges saltaste vatten
OAs avancerade odlingsanläggning finns på Kosteröarna där verksamheten har tillgång till rent oceaniskt havsvatten som kommer in till Kosterfjorden via en djupränna från Nordsjön. Kosterfjordens havsvatten förklarar varför området är det artrikaste vattnet i landet och varför Sveriges enda marina nationalpark och vår marina odlingsanläggning har placerats just här.

Ostrea har upparbetat unik teknologi och metodik för odling av ostron och mikroalger i odlingsanläggningen. Målsättningen är nu att skala upp bolagets odlingskapacitet och att utöka produktionssortimentet med försäljning av platta (Ostrea edulis) och kupade (Crassostrea gigas) ostronyngel till odlare inom EU. OA vill även utveckla sin havsbaserade odling av platta ostron och skapa fler marknadskanaler inom EU för att expandera bolagets avsättning av konsumtionsfärdiga platta ostron.

ostrea3 (16)

Ostron – en delikatess
Ostron ligger i tiden. Den är miljövänlig, så miljövänlig att OA har tillstånd att odla ostronen i en nationalpark – i havet runt Koster i Bohuslän. Det är en produkt fylld med upplevelse, ingen äter ostron utan en speciell känsla. Det är hälsosam mat. Ostron livnär sig på att filtrera mikroalger ur havsmiljön och anrikar då de nyttiga proteiner, omega-3 fettsyror, vitaminer, mineralämnen och antioxidanter som tillverkas av mikroalger. Ostron ingår i industrikategorin vattenbruk (eng. “aquaculture”) som globalt sett är det snabbast växande segmentet inom animalisk produktion.

Den ostronsort som värderas högst på marknader världen över är det platta ostronet, Ostrea edulis. Historik, kvalitet och kultur håller kvar det som det riktigt genuina ostronet. Som FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations, Fisheries and Aquaculture Department) skriver: “The wholesale average price for O. edulis is commonly 3 to 5 times greater than the cheaper Pacific cupped oyster (Crassostrea gigas). Therefore, the product now occupies an economic niche, and is considered as a luxury seafood item – an expensive delicacy for specialized consumers.”  (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

Fisket efter ostron på naturliga ostronbankar har också en lång tradition i Bohuslän. Allt sedan 1600-talet har bohuslänska ostron varit en uppskattad delikatess vid det svenska hovet. Ostronets unika smak uppskattades även av utländska gäster. Bohuslänska ostron kom därför att exporteras till hoven i bland annat Danmark och Holland.

Till Ostreas webbplats

VGR_run_png_proj_medfinans_transpOstrea ingick tidigare i temautställningen Nya innovationer för det goda livet, som visades på Ekocentrum under 2017. Vi valde där ut 20 exempel på hållbara innovationer inom olika branscher, alla med rötter i Västra Götalandsregionen.