Modvion AB

Modvion utvecklar modulära konstruktioner i förnybar Engineered Wood Products att förenkla och förbättra bygglogistik.

Exploded_towerNuvarande fokusområde är torn till vindkraftverk. Modvion’s patenterade modulteknik möjliggör avsevärt minskad kostnad, effektiva transporter och strömlinjeformad installation av torn som överstiger 120 m. I slutändan resulterar detta i ökad kostnadseffektivitet i skörd av vindresurser.

Vindkraftverk som är mer än 100 meter höga medför avsevärda problem – basdiametern för 100+torn överstiger 4,3 meter, vilket är gränsen för transportbredden i största delen av USA och EU.

Konventionella ståltornskonstruktioner blir dramatiskt mycket dyrare på grund av behovet av tjockare väggar. För att öka lönsamheten i vindkraftsinvesteringar, måste man drastiskt förbättra såväl effektivitet som kostnader.

 

Webbplats Modvion

VGR_run_png_proj_medfinans_transpModvion ingick tidigare i temautställningen Nya innovationer för det goda livet, som visades på Ekocentrum under 2017. Vi valde där ut 20 exempel på hållbara innovationer inom olika branscher, alla med rötter i Västra Götalandsregionen.

Se en kort presentation (1 min 16 sek) om Modvion – klicka på bilden: