Minesto Deep Green kraftverk

Ett kraftverk som producerar el från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Minesto_deep_green_operating_principleMinestos kraftverk, Deep Green, producerar el från långsamma tidvatten- och havsströmmar. Deep Green liknar en undervattensdrake, uppbyggd av en vinge och en turbin, som är fäst i havsbotten med en förankringslina och styrs i en 8-formad bana i tidvatten- och havsströmmen. Kraftverket genomgår för närvarande tester i fjärdedels skala i havet utanför Nordirland.

Minesto_Conceptual illustration of Deep GreenLångsamma tidvatten- och havsströmmar är en förnyelsebar energikälla som ingen annan känd teknik fungerar kostnadseffektivt i. Havet är en av jordens mest outforskade och största förnyelsebara energikällor. Tidvatten- och havsströmmar har stora fördelar jämfört med andra energikällor; de är förutsägbara, pålitliga och de finns över hela jorden.

Minesto_Deep Green deployment in Strangford LoughMinestoteamet består av engagerade människor med en kombination av entreprenörers ledarförmåga och teknisk erfarenhet. Teamet representerar en mängd olika bakgrunder för att täcka viktiga områden inom utvecklingen för marina undervattenstillämpningar. En grupp av expertis – forskare och samarbetspartners -bidrar till forskning och utveckling på en daglig basis.

Se en kort film om Minestos Deep Green här…

Hur gick det sedan…?

Under 2015 har Minesto inlett ett strategiskt tekniksamarbete med den tyska turbintillverkaren Schottel Hydro. Samarbetet syftar till att förse Minesto med ett komplett skräddarsytt turbin- och generatorpaket. – Det här är ett viktigt och strategiskt partnerskap på tekniksidan, säger Minestos VD Anders Jansson.

Under de kommande tre åren kommer ytterligare 19 stycken Deep Green-enheter att installeras och så småningom bilda en energipark med en total kapacitet på 10 MW, som kan leverera el till motsvarnade 8.000 hushåll och därmed även skapa lokala arbetstillfällen i såväl konstruktions- som driftfasen.

Källa: Uppfinnaren & Konstruktören Nr 6/2015

Till Minestos webbplats…

VGR_run_png_proj_medfinans_transpMinesto ingick i temautställningen Innovationer för det goda livet, som visades på Ekocentrum  2014-15. Här valdes 20 exempel på hållbara innovationer inom olika branscher, alla med rötter i Västra Götalandsregionen.