Konst och vetenskap vävs samman i kulturväxten Vejde (Isatis tinctoria)

Textilkonstnären Jeanette Schäring och Professor Jonas Bergquist, Analytisk kemi och Neurokemi vid Uppsala universitet, samarbetar i försök med vejde inom biomedicin. Deras upptäckt är en mycket lovande innovation!

De har arbetat med att utveckla nya hållbara innovations samverkansmetoder som kan generera i ny kunskap för en hållbar framtid.

Biologiska, odlingsbara växtpigment är framtidens produkt. Det här är en innovation med rötterna i kulturlandskapet.

Ett konstnärligt och visionärt tvärgående samarbetsprojektet mellan konst, textilkonst och vetenskap har lett till att man hittat flera nya användningsområden med vejdepigment.

  • Pigmentet kan användas för visualisering av cellstrukturer inom biologi och medicin.
  • Det kan visa på de proteinaggregat som uppträder vid Alzheimers eller Parkinssons sjukdom i hjärnan
  • Färgade suturer eller trådar kan sys in i kroppen för att sedan bryts ned och försvinna
  • Ersätter dagens ofta giftiga och resurskrävande syntetiska färgpigment
  • Antibakteriellt och helt biologiskt nedbrytbart när det använts

Jeanette_Schäring_fiber

Biologiskt infärgade trådar under vattenytan © Jeanette Schäring

”Vejde en kulturväxt med gränsöverskridande möjligheter och som kan främja nya hållbara perspektiv. Den kan odlas i Sverige och ersätta en rad miljöfarliga syntetiska alternativ. Biologiska, odlingsbara växtpigment är framtidens produkt. Botaniska färger erbjuder ett miljövänligt alternativ till syntetiska färgämnen när det kommer från växter, förnybara icke-toxiska och biologiskt nedbrytbara” säger Jeanette Schäring som i över ett decennium har konstnärligt forskat kring naturlig färg – växtfärgning från frö till färg; med ett brett hållbart perspektiv. Schäring har speciellt koncentrerat sig på vejde och undersökt hur odlingsbara växtfärgpigment som vejde är i hela processen, om det  är biologiskt och ekologiskt nedbrytbart, och kan ingå i ett hållbart ekosystem. Om vi ska arbeta med växtbaserade färger som går att odla i Sverige krävs samverkan mellan många olika fält och kunskaper.

Jag är intresserad av den mänskliga perceptionen och sammanlänkningen av saker i naturen, där olika element och ämnen existerar i mer än en form. I mitt arbete experimenterar jag med den botaniska floran och fenomenen i naturen och tar tillvara livsaktiviteter inom ekologiska system som ger mönster och färg, ett eko av livsprocesser som både gestaltar människans existens och en aspekt av vårt känsliga ekosystem” säger Jeanette Schäring.

Jag har alltid haft en inneboende nyfikenhet att utforska de kemiska samband och jämviktsreaktioner som gör att vi fungerar som organism och vad som gör oss till unika individer. Detaljstudier av den humana hjärnans kemi – neurokemin – utgör samtidigt den största av alla utmaningar. Vad är friskt och vad är sjukt? Vad händer då vi försöker stötta eller rubba jämnvikterna?” säger prof Jonas Bergquist.

Till Jeanette Schärings webbplats…

Kontaktuppgifter:

j.scharing@gmail.com

Jonas.Bergquist@kemi.uu.se

VGR_run_png_proj_medfinans_transpVejde ingick i temautställningen Innovationer för det goda livet, som visades på Ekocentrum  2014-15. Här valdes 20 exempel på hållbara innovationer inom olika branscher, alla med rötter i Västra Götalandsregionen.