Industriell symbios i Sotenäs

En kommun i Västsverige håller på att skapa ett cirkulärt system som kommer att ta tillvara alla restmaterial, energi… ja, alla resurser – till stor nytta för alla i cirkeln.
Teckning_Sotenäs_CentretI naturen finns inget avfall, allt som produceras fungerar som råvara för en annan organism. Naturens olika aktörer agerar i symbios med optimalt resursutnyttjande som resultat. När Kommuner, näringsliv, akademi och andra organisationer kan arbeta tillsammans i så kallad Industriell Symbios är de gemensamma fördelarna större än summan av de enskilda. Utbytet kan handla om:

 •          Material
 •          Energi
 •          Information
 •          Tjänster

Ett avfall eller en restprodukt kan bli en råvara för någon annan när alla parter vinner på det.

Industriell symbios i Sotenäs har sin utgångspunkt i havets resurser och den marina livsmedelsindustrin. Genom att ta tillvara på biflöden som fiskrens och processvatten skapas en rad olika möjligheter samtidigt som vi skapar ett cirkulärt produktionsflöde och en utvecklingsplattform för nya hållbara näringar och forskning.

Skiss_symbios_Sotenäs

Symbiosmodellen ger en rad olika miljöfördelar:

 •          Restprodukter tas tillvara lokalt
 •          Närproducerad fiskråvara
 •          Minskade utsläpp av närsalter i havet
 •          Minskade CO2-utsläpp genom minskade transporter och bättre           energiutnyttjande
 •          Kommersialisering av forskning
 •          Hållbar tillväxt för befintligt näringsliv
 •          Nya kretsloppsbaserade affärsmodeller

Till webbplats Sotenäs Symbioscenter

 

VGR_run_png_proj_medfinans_transpIndustriell Symbios Sotenäs ingår i temautställningen Nya innovationer för det goda livet, som visas på Ekocentrum med start 28/2 2017. Här har vi valt 20 exempel på hållbara innovationer inom olika branscher, alla med rötter i Västra Götalandsregionen.

Ingick även i temautställningen Nya innovationer för det goda livet 2016.