Cirkulär ekonomi - medvind Göteborg​

Cirkulär ekonomi Medvind

Under perioden oktober till december 2021 drev Ekocentrum projektet Cirkulär ekonomi – medvind Göteborg. Projektet var finansierat med medel från Wilhelms Röhss donationsfond och alla aktiviteter kopplade till projektet erbjöds kostnadsfritt. 

Syftet med projektet är att driva på omställningen till en cirkulär ekonomi i Göteborg med omnejd genom att erbjuda kunskap, inspiration och verktyg till små- och medelstora verksamheter inom bygg, industri och handel. Detta för att underlätta omställningen i den egna verksamheten. 

Steg 1 – Webbinarium den 1 december 

Här får du lyssna till följande talare:

Andreas Hanning, Chalmers industriteknik (CIT)

Nina Wolf, strategiansvarig cirkulär ekonomi Göteborgs Stad

Evalena Blomqvist, Godsinlösen Nordic AB (GIAB)

Tove Lund, Leva Hållbart Göteborgs Stad

Susan Runsten, Business Region Göteborg (BRG)

Elin Larsson, programchef innovationsagendan RE:Source

Samt pichar från följande verksamheter:

Leksaksbiblioteket, Nudie Jeans, Nordish Market (handel)

Nimble Patch, BrightEco, Sajkla (industri)

Postfab-väggelement, Återbruksbyrån, Higate, Förskolan Hoppet (bygg)

Steg 2 – Circula® workshop den 9 december 

Torsdagen den 9 december 2021 höll CirEko en Circula workshop på Ekocentrum i Yesbox aktörslokal och i Ekocentrums miljö- och hållbarhetsutställning i Gamlestaden i Göteborg. 

 

Circula® är en glädjefylld metod som inspirerar och ger kunskap om cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller där du som deltagare också får träna på att vara företagsam och innovativ med utgångspunkt från den cirkulära ekonomins affärs- och samhällsmöjligheter. Workshopen skedde i samarbete med CirEko. 

Med enkla medel fick alla deltagare kartlägga sina förmågor och kompetenser och tilldelade olika cirkulära resurser för att börja bygga en cirkulär affärsidé. På kort tid hade vi tre genuint spännande cirkulära verksamheter med en variation av produkter och tjänster på plats som dessutom nyttjade varandra i ett symbiotiskt utbyte. 

Boka Circula workshop? 

Är du intresserad av att boka en Circula workshop för din personal eller delta vid ett öppet tillfälle. Tveka inte, utan kontakta oss direkt! 

maria.elggren@ekocentrum.se 031-705 07 40

Goda cirkulära exempel

BrightEco 

Tillverkar belysningsarmatur av förbrukade datorskärmar och hyr ut belysning. Lätt att nyttja lokala resurser för att installera i dess närområde. 

 

Cirkulär affärsmodell: Delningsplattform och materialåtervinning

 

Läs mer här: Brighteco – Framtidssäkrat Ljus som Tjänst

Godsinlösen Nordic AB

Affärsidén bygger på att recirkulera och förlänga livet på funktionsduglig produkter. I en cirkulär modell utgör en stor del av en produkts totala livscykel summan av flera cyklar. När en produkt fullgjort sitt syfte hos en användare förmedlas den till en ny användare. 

 

Cirkulär affärsmodell: Materialåtervinning, livstidsförlängning

 

Läs mer här: Hem – Giab Nordic

Higate

Palats som är Higates digitala material och inventeringssystem, möjliggör återbruk och hållbar resurshantering av byggmaterial via mobilen och webben. 

 

Cirkulär affärsmodell: Delningsplattform, livstidsförlängning

 

Läs mer här: Digital material & inventariehantering | Palats

Leksaksbiblioteket

Genom att låna leksaker istället för att köpa lär vi våra barn och oss själva att det går lika bra om inte ännu bättre att dela som att äga. Vi sparar också både plats och pengar samtidigt som vi minskar resursanvändningen. Bra va! Sharing is caring! 

 

Cirkulär affärsmodell: Delningsplattform

 

Läs mer här: Hem | Leksaksbiblioteket

Nimble Patch 

Nimble Patch vill hjälpa föräldrar att tänka cirkulärt och göra medvetna val som bidrar till en hållbar värld. Affärsidén är att skapa cirkulära produkter och tjänster, i samverkan partners, med målet att bidra till hållbar konsumtion. Med hållbart menar de att de återanvänder produkter som redan finns och förlänger livet på dem, istället för att producera nya. 

 

Cirkulär affärsmodell: Materialåtervinning, livstidsförlängning

 

Läs mer här: https://nimblepatch.se 

NordishMarket

Beställ hållbar mat på nätet och få det levererat till dörren med cykelbud. Maten är producerad av ekologiska råvaror, närproducerat och med matsvinn från Coop. Köket delas med Trädgårdsföreningen som inte nyttjar det under dagtid då Nordish själva lagar luncher till sina kunder. 

 

Cirkulär affärsmodell: Delningsplattform, livstidsförlängning, cirkulär råvara 

 

Läs mer här: Nordish Market

Postfab-väggelement 

Amilia Björklund, arkitekt på White & Maja Lindborg, arkitekt på Kaminsky utforskar praktiskt genomförbarhet av en industriell metodik för att demontera och rekonditionera träregelelement från rivningsobjekt, med fokus på ekonomiska och klimatmässiga vinster och kostnader. 

 

Cirkulär affärsmodell: Materialåtervinning, livstidsförlänging. 

 

Se hur det går till här: Postfab Elements – YouTube

Sajkla 

Gör det lätt att ställa om till ett cirkulärt möbelflöde. Spara både pengar och miljö genom att använda det som du redan har!

 

Cirkulär affärsmodell: Livstidsförläning och delningsplattform

 

Läs mer här: Sajkla — Återbruk av möbler till offentlig miljö

Sotenäs Symbioscenter

Sotenäs symbioscenter är unik i sin sort då de har skapat unika möjligheter för näringslivet i Sotenäs kommun att samverka för att en verksamhets avfall ska bli den andres resurs. De driver även en Marin återvinningscentral som tar emot strandstädad plast och förbrukade fiskeredskap som sorteras ut till nya plastfraktioner för framställning av nya produkter. 

 

Cirkulär affärsmodell: Industriell symbios, materialåtervinning, livstidsförläning, cirkulär råvara 

 

Läs mer här: Symbioscentrum – Symbioscentrum

Återbruksbyrån

Hjälper fastighetsbolag, kommun och byggbolag att öka sitt återbruk av byggmaterial och inredning. De bistår med återbrukskonsultation, mellanlagring av produkter för återbruk, försälning av återbrukbart material samt rapportering och utredning till kund avseende miljöbesparing tack vare återbruket. Erbjuder även en unik återbruksgaranti! 

 

Cirkulär affärsmodell: Materialåtervinning, delningsplattform

 

Läs mer här: Vi gör återbruket enkelt! (aterbruksbyran.se)