Nyheter

WWF:s vattenriskfilter – nu med åtgärdsförslag

Sedan 2011 har företag kunnat använda WWF:s verktyg för vattenrisker, vattenriskfiltret. Nu kommer en uppdaterad version som även tar med värdering och åtgärdsförslag.

190327_reningsverk-textilfabrik

Textilindustrin är en av världens mest vattenintensiva värdekedjor, och H&M-gruppen hör till de företag som använt Världsnaturfonden WWF:s vattenriskfilter. Företaget har sedan 2011 arbetat tillsammans med WWF i ett partnerskap med fokus på vatten.

190327_HM_Sharif_vattenVi på H&M-gruppen anser att en korrekt bedömning av vattenrelaterade risker är en startpunkt. Sedan måste vi svara på de risker vi identifierat tillsammans med våra partners, säger Shariful Hoque, ansvarig för hållbarhet inom vatten på H&M-gruppen och stationerad i Bangladesh.

 

Många olika vattenrisker finns i verktyget
Verktyget innehåller bland annat kartor där man enkelt kan se olika typer av risk kopplade till vattenanvändning och hur höga dessa är på olika platser. Exempel på risker är politisk risk, risk för översvämning, risk för torka och föroreningar i vattnet. Men även intresset från media, globalt och nationellt, finns som möjliga parametrar att söka på.

Tidigare har verktyget försett de över 100 användande företagen med information om vilka risker de har att hantera. Det som nu presenteras är en vidareutveckling som även omfattar förslag på åtgärder.

I den nya versionen har vi samarbetat tätt med WWF för att ta fram platsspecifika rekommendationer till åtgärder. Dessa rekommendationer bör de lokala industrierna ta till sig för att jobba med just sina risker, säger Shariful Hoque.

Ont om data kring vattenfrågor
Han förklarar att det finns många svårigheter med just vattenrisker. Riskerna är ofta lokala, vilket betyder att det behövs data på lokal nivå för till exempel miljögifter och biologisk mångfald.

Tyvärr är det ont om den här typen av data och för vissa flodområden saknas den helt, säger Shariful Hoque.

Han ser också att den politiska ambitionsnivån varierar mycket från land till land. Det ställer till problem eftersom flodområdena kan sträcka sig över nationsgränserna.

För H&M:s del har arbetet med vattenriskfiltret varit en lång resa.

Från början var det en lärandeprocess för att lyfta blicken från de enskilda industrierna och se helheten. För att kunna utnyttja vattenriskfiltrets fulla potential behövde vi mängder av information från industrierna. Vi fick samla in data från alla industrier som använder vatten i hela H&M:s leverantörskedja. Det var klart 2014 och 2015 kunde vi lägga in den informationen i vattenriskfiltret, säger Shariful Hoque.

Används på alla nivåer i företaget
Verktyget används nu på alla nivåer i företaget, från den enskilda industrin till strategisk planering.

För WWF handlar arbetet med filtret om att skapa engagemang hos företag och stötta lokala vattenförvaltningar i områden med hög vattenrisk.

190327_Charlotta_Järnmark_wwf_vattenDet är viktigt att företag och investerare inser både affärsmöjligheter och risker med att inte åtgärda vattenproblem. Alla vattenrisker har en lokal koppling, med specifika lösningar som behöver tas fram i samverkan med andra intressenter som är beroende av resursen, säger Charlotta Järnmark, vattenexpert på WWF.

Att använda verktyget är gratis, men den som vill kan också beställa analyser från WWF för att ta fram vattenstrategier.

Då tillkommer en kostnad. Vi väntar på prislappen men det kommer att finnas möjlighet till att använda en konsulttjänst från WWF för att tolka analysen och åtgärdsförslagen och skapa en vattenstrategi för företaget, säger Charlotta Järnmark.

Vill skapa mer samarbete
H&M:s mål med att använda verktyget är tydligt.

Vi vill ha mer samarbete om vattenfrågor med till exempel affärspartners, regeringar, ideella organisationer, näringslivsorganisationer och andra intressenter, för att hitta sätt att ta oss an utmaningarna, säger Shariful Hoque.

Läs mer i Miljö & Utveckling: Upprop för hållbar vattenanvändning

Källa: Miljö & Utveckling

Taggat , ,