Nyheter

Wijkmans råd för hållbar upphandling

Bättre uppföljning, kravställande och kompetens krävs för att få till hållbar upphandling. Värdegrund, inte bara lägsta pris, måste få styra. – Vi vill lägga ett livscykeltänkande på allt vad man gör, säger regeringens utredare Anders Wijkman.

anders_wijkman-550x250Anders Wijkman lämnade igår över slutbetänkandet Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) till civil- och bostadsminister Stefan Attefall. – Det finns stora möjligheter att både effektivisera hela den här verksamheten på statlig nivå, kommunal nivå och landstingsnivå och också att höja kvaliteten och förbättra servicen för medborgarna, säger Anders Wijkman. Utredarna vill se en enda myndighet för upphandlingsstöd. Den ska hjälpa till när det gäller kvalitetsarbetet och utveckla så kallat kategoristöd för varor och tjänster där man också går in på metodiken i hur man ställer krav. – Från nationell nivå och ned behöver vi strategier och handlingsplaner som är tydliga, som följs upp löpande. Utredningen föreslår att regeringen tar fram en nationell handlingsplan som antas av riksdagen och att den Sedan diskuteras löpande. – Det finns en betydande innovationspotential i miljöupphandling om man ställer rätt krav och den ökade möjligheten till förhandling och dialog kommer också ge större förutsättningar. Utredarna vill också att en akademisk utbildning i upphandling instiftas och att den innehåller bland annat miljöfrågor. De drar också slutsatsen att man kan ställa högre krav men att det beror på hur man gör det. – Vill gärna se samarbete med andra nordiska länder för att ta fram kriterier och krav.

Läs mer…

Källa: Miljö&Utveckling.

 

Taggat , ,