Nyheter

WHO: Palmoljeindustrin och tobaksindustrin använder liknande lobbymetoder

Världshälsoorganisationen WHO anklagar palmoljeindustrin för att använda lobbyingmetoder som liknar de som tobak- och alkoholindustrin använt genom åren. Bland annat ifrågasätter WHO oberoendet kring flera studier som visar på positiva hälsoeffekter av palmolja.

190121_Palmoljeodling_lobby

Världshälsoorganisationen, WHO, anklagar palmoljeindustrins lobbyorganisationer för att arbeta med metoder som liknar de metoder som tobak- och alkohol-lobbyn har använt för att påverka allmänheten och politiker. I en ny studie pekar WHO på att palmoljeindustrin samarbetar med policy- och forskningsorganisationer för att påverka den offentliga debatten om miljö- och hälsoeffekter av palmoljekonsumtion.
”Relationen mellan de industrier som tillverkar palmolja och processad mat, och de taktiker de använder, påminner om de praktiker som har använts av tobaks- och alkoholindustrin. Men palmoljeindustrin granskas i mindre utsträckning”, skriver WHO i studien.

Studiens författare skriver att palmoljekonsumtionens indirekta effekter på offentlig hälsa, som en följd av miljöpåverkan i produktionen, är tydliga. Däremot råder det större tveksamhet kring de direkta hälsoeffekterna av palmoljan.

I studien framgår att rapporterna om palmoljekonsumtionens hälsoeffekter ger blandade resultat. En del studier kopplar konsumtionen av palmolja till ökad risk för sjukdomar som exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar. Andra studier visar på att konsumtionen inte har någon effekt på hälsan alls eller till och med positiv effekt.

WHO tvivlar dock på att flera av studierna är oberoende.
”Fyra av nio studier i vår litteratursökning som visar på övervägande positiva hälsoeffekter har tagits fram av Malaysian Palm Oil Board, återigen med paralleller till tobaks- och alkoholindustrier. Det väcker frågor om trovärdigheten för de påståenden som ligger till fördel för en ökad palmoljekonsumtion”, står det i studien.

För att lösa problemet menar forskarna från WHO att palmoljeindustrin behöver granskas bättre. Dessutom påpekar de att diskussioner om sjukdomar och människors hälsa inte längre kan separeras från dialogen om planetär hälsa.

Källa: Aktuell Hållbarhet digital utgåva 2019-01-14

Taggat , , , ,