Nyheter

Vitsippsbäcken abonnerar på rent dagvatten

Göteborg Stad kretslopp och vatten har en central roll i varje göteborgares liv, bland annat att leverera rent vatten till – och från – alla som bor och arbetar i staden.

Rent_dagvattenHilde Björgaas arbetar på avloppsenheten där man bl a har ansvar för dagvatten som i huvudsak rinner ut i våra vattendrag. – ”Kretslopp och vatten har tagit fram en åtgärdsplan där ett av målen är att öka andelen behandlat dagvatten från kraftigt förorenade ytor till känsliga recipienter. Vitsippsbäcken är en sådan recipient där vi nu fokuserar på att höja vattenkvaliteten genom att abonnera på rent dagvatten”, berättar Hilde. – ”Att Vitsippsbäcken var i behov av ett renare tillflöde visste vi redan”, berättar Hilde. ”Tidigare mätningar visade att kopparhalten i dagvattnet som rinner ut i bäcken var väldigt hög.” Föroreningen kommer framför allt från de koppartak och trafikerade gator som finns i området. Bäcken rinner genom Botaniska Trädgården som är en naturlig hemvist för många olika växter och djur. Det fanns alltså all anledning att rena tillflödet till bäcken.

Läs mer…

Källa: Rent Dagvatten

Taggat