Nyheter

Visste du att vi klimatkompenserar våra events?

Sedan 2012 klimatkompenserar Ekocentrum sina kurser, seminarier och konferenser som bokas i våra lokaler. Det sker genom ZeroMission och vi har valt trädplantering i Malawi.

ZeromissionVi tar hjälp av U&We i Stockholm för genomförandet. Klimatkompensation är inte att köpa sig fri! Vi ser det som ett led i att kontinuerligt minska vår – och våra kunders – klimatpåverkan. Kompensationen är inte avsedd att ersätta andra satsningar, utan täcker de delar av påverkan som vi i dagsläget inte kan åtgärda.

En resa till Ekocentrum påverkar förstås klimatet i någon mån, men ger många bra kunskaper att minska sin påverkan på sikt!

Läs mer om ZeroMission-modellen och U&We här!

Taggat