Nyheter

Virtuellt verktyg för ökad miljömedvetenhet bland unga

Forskare vid Göteborgs universitet och Stanford University får forskningsmedel för att ta fram digitala verktyg som ska öka ungdomars kunskap och handlingsberedskap vad gäller klimat- och miljöfrågor.

140623_Prof_Roger SäljöProfessor Roger Säljö och doktorand Géraldine Fauville, båda vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, samt Sam Dupont, forskare vid institutionen för biologi och miljövetenskap, får tillsammans med kollegor vid Stanford University knappt 5 Mkr från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Det treåriga projektet ”Promoting Student Green Action through Climate and Ocean Literacy” är treårigt och beräknas starta i januari 2015. Projektet tar utgångspunkt i klyftan mellan vetenskapliga rön och allmänhetens förståelse, och de ökande svårigheterna att nå fram med kunskaper inom klimatområdet i allmänhet och inom havsförsurning i synnerhet.

140623_Géraldine FauvilleProjektet ska arbeta genom att i samarbete med skolor skapa och sprida IT-baserade pedagogiska verktyg, som både är kvalitetssäkrade och fria att använda.

Läs mer… 

Källa: GU, Göteborgs Universitet

Taggat , , , , ,