Xuemei Bai, professor vid Australian National University i Canberra i Australien och en av världens ledande experter på urbanisering och hållbarhet, får Volvos Miljöpris 2018.

181031_Volvo-miljöprisvinnare

Urbaniseringen är förmodligen en av de största sociala förändringarna i historien. Mer än hälften av jordens befolkning bor i städer och inflyttning till städerna pågår i en aldrig tidigare skådad hastighet. Därför behöver vi radikalt förändra sättet vi bygger och styr städer på, säger Xuemei Bai.

Född och uppvuxen i Kina, bosatt i Japan i många år och numera australiensisk medborgare, är hon en ledande expert på hur man kan göra snabbt växande städer mer livsvänliga, hållbara och motståndskraftig. Hennes fokus ligger på Asien och den globala södern. Faktum är att alla de 10 snabbast växande megastäderna finns i Asien eller Afrika.

Ekologiska mardrömmar

För när många städer i norr är idag på väg mot att bli mer smarta, gröna och kanske så småningom koldioxidneutrala, så är megastäder i Asien och Afrika på väg att bli ekologiska mardrömmar. Som Lagos i Nigeria som vuxit från 200 000 till nästan 20 miljoner invånare. En katotisk stad med stora slumområden utan vatten- eller avloppssystem, ständiga trafikstockningar och luften full av avgaser. Enligt en framtidsprognoskan kan Lagos bli världens största metropol med kanske uppemot 85 miljoner invånare, med drastiska miljökonsekvenser som följd.

Andra megastäder som Guangzhou och Beijing i Kina eller Kinshasa växer dock ännu snabbare. På bara 30 år har närmare 500 miljoner människor flyttat från landsbygden till Kinas storstäder. Med kraftigt förorenad luft och svåra skador på mark och vatten som följd. De kinesiska ledarna och myndigheterna försöker rätta till några av misstagen, men uppgiften kommer antagligen att ta generationer.

Det sägs ibland att frågan om hållbar utveckling kommer att bli vinnas eller förloras i städerna. Jag skulle gå ett steg längre och säga att frågan om det är möjligt att skapa hållbar utveckling kommer att avgöras i städerna i den globala södern, säger Xuemei Bai.

Att göra rätt från början

Kärnan i Xuemei Bais forskning handlar om hur man gör de rätt från början när nya stadsdelar byggs. Det innebär bland annat att man eftersträvar processer som efterliknar dem i naturliga ekosystem, man försöker minska användningen av material och energi och skapa fungerande kretslopp inne i städerna. Hon har etablerat konceptet urbana hållbarhetsexperiment och lyckats förena olika forskardiscipliner, för att bättre förstå komplexiteten när sociala, ekologiska och ekonomiska drivkrafter och påverkansfaktorer möts i städer.

– Vi måste börja se städer som ett mänskligt dominerat, komplext ekosystem och hantera dem som sådana. Om vi gör det tror jag att det finns en ljus framtid för människor och våra städer, säger Xuemei Bai.

Källa: Miljö Online och Volvo

Etiketter: , , , Last modified: 31 oktober, 2018