Nyheter

Vilka besökte oss 2015?

Vi blickar tillbaka på ännu ett aktivt år och ser att antalet besökare ligger på samma nivå som året innan – 17.800 personer har kommit hit för att inhämta kunskap, inspiration, träffa andra och diskutera, debattera och trivas! Kaffemaskinerna har gått varma i dubbel bemärkelse.

160219_Besöksstatistik15_kinagruppVilka är det då som kommer till oss? Vi ser den vanliga mixen av företag, kommunala/statliga verksamheter, skolor och övriga – t ex NGO:er, utländska delegationer och andra grupper. Vi ser också att besökare från företag ökar i antal, en ökning som pågått några år nu. Vi har dock ett fortsatt tryck från gymnasier och högskolor att komma och gå ”vandrande föreläsningar”, inte minst sedan vi öppnade specialutställningen med hållbara innovationer. Det gläder oss att många av våra utställare utnyttjat möjligheten att låna lokaler hos oss och lagt både möten och konferenser i den unika och hållbara miljön. Även andra verksamheter bokar sina konferenser hos oss för att få den rätta hållbarhetskänslan rakt igenom eventet. Närheten till utställningen spelar en viktig roll här!

160219_Besöksstatistik15_talare_antibiotikaEn klar trend är seminarierna ökar både i antal events och i deltagarantal. Det gäller olika samarbeten och kan vara såväl frukostar som dagevents. Onsdagskvällarna fortsätter att samla många olika människor till såväl föredrag som diskussionscafé. Vi har även ordnat uppskattade frukostar, luncher, mingel, tävlingar och mycket annat.

 

Grupperna under 2015 fördelar sig så här:

Fördelning i procent (2014 års siffror inom parentes):

·         Företag: 46% (41%)

·         Kommun: 19% (24%)

·         Högskola + skola: 21% (21 %)

·         Övriga: 14% (14 %)

Här hittar du en lista med alla verksamheter som besökte oss 2015: Besökare 2015

Taggat , , , , ,