Nyheter

Vilka besökte oss 2013?

Så kan vi presentera besöksstatistiken för 2013 här på Ekocentrum i Göteborg. Det totala antalet besökare är  nästan detsamma som förra året – 18.100 personer – och fördelningen mellan olika målgrupper har ändrat sig endast marginellt.

20131001-9806

Det gläder oss att många av våra utställare utnyttjat möjligheten att låna lokaler hos oss och lagt både möten och konferenser i den unika och hållbara miljön.

Tittar man på antalet grupper, så har företagens andel ökat. Vi har fått fler men lite mindre näringslivsgrupper. Högskolorna har minskat något medan gymnasierna ökat. Dessa siffror är dock marginella. I stort sett ligger nivåerna stabilt.

20131001-9712Vi har också skapat nya utbildningsupplägg som vi avser fortsätta med. Den öppna fördjupningsutbildningen t ex är en bra vidareutbildning till vilken man kan anmäla enstaka platser.

Grupperna under 2013 fördelar sig så här:

Företag (även kommunala bolag): 33%

Offentlig sektor (kommuntjänstemän, stadsdelar): 27%

Högskolor, vuxenstuderande, yrkeshögskolor: 13%

Gymnasium (och grundskola åk 9): 15%

Övriga (utländska delegationer, seminariedeltagare): 12%

Vilka verksamheter besökte oss 2013? Se hela listan här i pfd-filen: Besökare lista – organisationer 2013

Taggat , ,