Nyheter

Viljan stor att källsortera plastförpackningar

Nio av tio menar att de alltid eller ofta källsorterar sina plastförpackningar. I praktiken sorteras dock betydligt färre. En ny studie försöker ta reda på orsaken.

151214_plast_korkar_färgIdag ligger materialåtervinningsgraden för plastförpackningar på drygt 40 procent. Det innebär att Sverige når nuvarande mål på 30 procent. Till nästa mål på 50 procent, som ska uppnås till år 2020, är det dock en bit kvar. Därför är det angeläget att ta reda på vad som kan motivera konsumenter att i högre utsträckning källsortera sina plastförpackningar. Det kan studien ”Kunskapsunderlag för ökad källsortering av plastförpackningar” nu ge intressanta svar på.

Det är mycket positivt att konsumenterna har en ambition att källsortera alla sina plastförpackningar, säger Lena Lundberg som ansvarar för plastråvarufrågor hos IKEM. Nu behöver vi öka informationen om vad en plastförpackning är så att vi når upp till målet på 50 procent.

De viktigaste skälen till att hushållen väljer att inte källsortera plastförpackningar är enligt studien:
* Okunskap om vad som ska källsorteras
* Förpackningen är svår att rengöra
* Det är svårt att avgöra vilket material det är eller att separera olika material

150127_lena-lundberg_IKEMEftersom plasterna är så mångsidiga är det stor skillnad på olika plastförpackningar, menar Lena Lundberg. Det gör det svårare för konsumenterna att känna igen en plastförpackning. Det framgår tydligt i studien. Vi rekommenderar därför att företag märker sina förpackningar med text och bild så att konsumenter lätt kan förstå i vilken materialbehållare de ska lämna förpackningen.
 
Många var även osäkra på hur mycket plastförpackningarna behöver rengöras för att kunna materialåtervinnas. Med bättre information skulle fler källsortera i högre utsträckning.

Konsumenternas önskelista för en ökad källsortering:

1) Tydligare information om hur plastförpackningen ska källsorteras
75 procent av deltagarna i enkätundersökningen menade att tydligare information på plastförpackningen skulle göra att de källsorterar fler förpackningar. Enligt intervjuundersökningen betonas också bättre och tydligare information på förpackningarna. Flera påpekade att det blir problem att källsortera eftersom det ibland helt saknas information eller att texten mycket liten och svårläst.

2) Tydligare information om hur mycket plastförpackningarna behöver rengöras
Ungefär 65 procent av angav att det behövs mer information om hur mycket plastförpackningarna behöver rengöras för att kunna materialåtervinnas.

3) Mer information om vad som händer med den återvunna plasten och vad som händer med de insamlade plastförpackningarna
60 procent av menade att mer information om vad som händer med den återvunna plasten och med plastförpackningarna efter att de samlats in skulle kunna motivera dem till ökad källsortering.

4) Smarta insamlingslösningar i köket
60 procent menade att smarta insamlingslösningar i köket skulle underlätta källsorteringen.

Den nya studien är unik eftersom den kombinerat fyra olika metoder; kommunikationskartläggning, plockanalys, enkätundersökning och kvalitativa intervjuer. Jönköpings kommun agerade pilotkommun och arbetet har finansierats av Plastkretsen AB:s stiftelse för forskning och Stiftelsen IVL.

Läs mer i IKEM:s sammanfattning av studien

Källa: IKEM, IVL

Taggat , , , , , ,