Nyheter

Vi är ekologiska analfabeter

”Vi har frikopplat oss mentalt från naturen och ser den antingen som något trevligt att besöka eller som ett hinder för utveckling. Vi behöver förändra vår syn på naturen och förstå att vi är beroende av den för vår egen välfärd”, menar professor Carl Folke, professor i naturresurshushållning.

140414_Carl FolkeVi människor har blivit ekologiska analfabeter i vår vardag. Vi ser inte längre sambanden mellan naturen och utvecklingen av våra samhällen och ekonomier, säger Carl Folke.

Många ser på miljöfrågan som en belastning och ett hinder för utveckling. Men konflikten mellan ekonomisk utveckling och ekologisk hållbarhet är egentligen bara mentala konstruktioner i vår hjärna.

I dag bor mer än 50 procent av jordens befolkning i urbana områden och det är en av anledningarna till att många människor tappat kontakten med naturen, menar Carl Folke.

Vi är upptagna med andra saker i vår vardag när vi jobbar och lever inne i städerna. Och vår fantastiska teknikutveckling har gjort oss mindre direktberoende av naturen.

Läs mer…

Källa: SvD

Ny geologisk epok

Vi kan vara på väg in i en ny geologisk epok; Antropocen – människans tidsålder. Begreppet myntades år 2000 av Paul Crutzen, Nobelpristagare i kemi. Det inbegriper människans massiva påverkan på jordens klimat- och ekosystem där vi riskerar att förändra hela jorden i dess grundvalar. Planeten reagerar inte längre som den tidigare har gjort under det stabila klimat vi haft de senaste 10 000 åren, under Holocen, som gjorde att vi kunde bli bofasta, utveckla jordbruk och komplexa samhällen.

(Källa: Carl Folke/Beijerinstitutet)

Biosfär – den totala massan av levande organismer inom litosfären (jordens skorpa och övre mantel ner till cirka 100 km djup), hydrosfären (vattnet i hav, sjöar och floder, mark- och grundvatten, is och glaciärer samt vattnet i atmosfären) och atmosfären (gashöljet kring jorden).

Källa: NE

Taggat , ,