Nyheter

Verktyg sätter pris på miljöpåverkan från transporter

IVL Svenska Miljöinstitutet har utvecklat en analysmetod, TrexTool, med vars hjälp man kan värdera externa kostnader för miljö- och hälsoeffekter för godstransporter.

140124_godstransport_boggie_IVLMetoden omfattar alla transportsätt och transportköparen får uppgifter om utsläpp till luft, miljöpåverkan och annan extern påverkan.

Till grund för beräkningen ligger uppgifter om de varor som transporteras, samt kostnaden för dessa transporter och samt bränsleförbrukning, och utsläpp av klimatgaser och luftföroreningar. Externa kostnader för till exempel buller, olyckor och trängsel beräknas enligt etablerade metoder.

Läs mer…

Källa: MiljöOnline/IVL Svenska Miljöinstitutet AB (140123)

Taggat , ,