Nyheter

Veckans artikel på MiljöOnline: Många missuppfattningar om Energiwende

Det florerar många missuppfattningar kring den tyska energiomställningen Energiwende. Det menar tankesmedjan Fores och Meister Consultants Group/IFOK, som en i rapport reder ut vad som egentligen händer på den tyska energimarknaden.

Bland annat slår man fast att det inte är energiomställningen som är orsak till att andelen kolkraft ökat i landets energimix.150227_Energivände_MO

Fores och Meister Consultants Group/IFOK menar att Tyskland är intressant ur svensk synvinkel då landet, liksom Sverige, har starkt fokus på basindustri, en stark servicesektor och innovationskraft, men även liknande förhållanden för förnybar energi som sol och vind och nära nog identiska klimatmål.

 

I rapporten dras tre viktiga slutsatser:

De tyska elpriserna höjts de senaste åren beror inte på att den förnybara elen är dyrare – snarare har produktionspriserna sjunkit. Orsaken är istället att de tyska kraftbolagen inte låtit de tyska hushållen få del av lägre produktionskostnader utan hållit uppe elpriset.

Den allmänna acceptansen för omställningen är hög – många tyskar är stolta över utvecklingen. Visst förekommer protester men är oftast lokala och gäller framför allt stora kraftledningar och större vindkraftssatsningar. Protesterna har också medfört att Tyskland numera lägger större vikt vid medborgardialog och samförstånd.

Det är inte kärnkraftsbortfallet som har gjort att vi nu ser en ökning av kolkraften – den förnybara energin har kompenserat det bortfallet. Kolet har på grund av ett lågt pris konkurrerat ut och ersatt naturgasens del av energimixen.

Hämta rapporten Energiwende – Kostnadsberg, kolkraft, konflikter?


 

Detta är en artikel ur Miljö Online Professional. Vill du prova tjänsten gratis i en månad? Ring 033-430 14 30 eller skicka ett mail till support@miljo-online.se

Med start i januari 2015 publicerar Ekocentrum varje vecka MiljöOnlines mest lästa artikel, som ett led i vårt samarbete kring hållbarhetsnyheter, utbildning och seminarier.

Missa inte frukostseminariet 24 mars 2015 med trendspaning av MiljöOnline! Läs mer och anmäl dig här!

Kurs i Cirkulär Ekonomi i samarbete med MiljöOnline den 21 april 2015 – läs mer och anmäl dig här!

Taggat , , , , ,