Nyheter

Veckans artikel i MiljöOnline: Klimataspekter på trä vs betong

Skillnaden vad gäller klimatpåverkan mellan att bygga husstommar i betong eller trä kan vara ganska liten. Det visar en livscykelanalys av stomalternativ för Riksbyggens planerade bostadsprojekt Viva i Göteborg.150123_Riksbyggen_Viva_göteborg150123_Riksbyggen_Viva_göteborg

I studien har byggnadernas klimat- och energieffektivitet över livscykeln analyserats för tre olika stomalternativ; en i KL-trä med i dag normalt använd teknik, en i betong med prefabricerade element och en platsgjuten betongstomme där betong och armering med extra låg klimatpåverkan använts i båda fallen. Betongalternativen visade sig ha en något högre miljöpåverkan i tillverkningsfasen än trästommen, men när de långa transporterna för trästommen inkluderades blev skillnaden mindre över livscykeln.

Jämfört med tidigare LCA-beräkningar har klimatpåverkan för produktionsfasen minskat för båda stomalternativen, säger Eva-Lotta Kurkinen, projektledare vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Störst är minskningen hos betongalternativen. Det beror bland annat på att klinkermaterialet i betongen ersatts av tillsatsmaterial som t ex flygaska och slagg. Armering tillverkad med energi från förnybara bränslen och återvunnet stål är också en bidragande orsak, säger Eva-Lotta Kurkinen.

Studien visar att klimatsmart bostadsbyggande inte alltid handlar om att välja mellan trä eller betong, säger Riksbyggens miljöchef Karolina Brick. Båda materialen har fördelar och nackdelar. Utmaningen är snarare att ställa rätt krav på materialtillverkarna under byggprocessen, som står för en avsevärd del av byggnadens totala klimatpåverkan. För detta krävs aktiva val ända ner på produktnivå och en dialog mellan arkitekter, konstruktörer och byggprodukttillverkare om hur låg klimatpåverkan kan nås, säger Karolina Brick.

Länk till artikeln på MiljöOnline

MiljöOnline_loggaIdag startar Ekocentrum och MiljöOnline i Borås ett samarbete kring hållbarhetsrapportering i media. ”Veckans artikel” är MiljöOnlines mest lästa artikel under veckan, som även publiceras här i Ekocentrums nyhetsflöde. Vi välkomnar det tätare samarbetet med våra vänner på MiljöOnline, vilket även kommer resultera i gemensamma kurser.

Taggat , , ,