Nyheter

Veckans artikel i MiljöOnline: Ny märkning för cirkulär konsumtion

Avfall Sverige, har i samarbete med Sveriges kommuner, tagit fram en ny märkning för hållbar konsumtion. Märkningen, som man kallar för Miljönär-vänlig, gäller alla typer av initiativ som främjar reperation, återanvändning och samutnyttjande, exempelvis skomakare, cykelpooler och vintagebutiker.

Märkningen Miljönär-vänlig har tagits fram av Avfall Sverige för att gynna en hållbar konsumtion genom återanvändning, samutnyttjande och reparation. Då förlängs livstiden på de varor vi använder vilket bidrar till det långsiktiga målet är att minska mängden avfall och göra varorna mer miljöanpassade redan från början, säger Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige.
150129_MO_miljonar_markningAlla verksamheter, företag, organisationer och andra vars huvudverksamhet är att få allmänheten att laga, låna och återanvända kan tilldelas märkningen.
När en verksamhet har tilldelats märkningen får den tillgång till en digital och en fysisk dekal. Verksamhetens namn dyker upp på miljönär.se, vilket leder till att de uppmärksammas både nationellt och lokalt.

Vad är veckans artikel?

Varje vecka, med start V4 2015 publicerar Ekocentrum veckans mest lästa artikel på MiljöOnline. Det här är en del av vårt samarbete, som även kommer att innefatta kurser i cirkulär ekonomi och mycket mer.

Vill du prova tjänsten Miljö Online Professional gratis i en månad? Ring 033-430 14 30 eller skicka ett mail till support@miljo-online.se.

Taggat , , , , ,