Nyheter

Varmt havsvatten smälter Antarktis glaciärer

Inlandsisen i Västantarktis smälter snabbare än förväntat. Nya observationer publicerade av oceanografer från Göteborgs universitet och USA kan öka vår förmåga att förutsäga framtida förändringar i avsmältningen. Studien har nyligen publiceras i tidsskriften Nature Geoscience.

AntarktisIsmassan krymper i Västantarktis

Därför är det ett problem att dagens kunskap om oceancirkulationen nära stora glaciärer i Västantarktis är bristfällig. Det medför att forskarna inte med säkerhet kan förutsäga hur vattenståndet kommer att förändras i framtiden.

– Det finns en tydlig minskning av ismassan på Västantarktis och speciellt runt glaciärerna som mynnar ut i Amundsenhavet, säger forskaren Lars Arneborg, vid Institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet.

Han har tillsammans med forskarkollegorna Anna Wåhlin, Göran Björk och Bengt Liljebladh studerat oceancirkulationen i Amundsenhavet.

Varmt vatten smälter glaciärerna underifrån

En orsak till att västra Antarktis är speciellt känsligt är att största delen av isen vilar på områden som befinner sig under havsnivån. Varmt havsvatten tränger under isen och orsakar ökad avsmältning underifrån.

– Det är alltså troligen en förändring i oceancirkulationen i Amundsenhavet som har orsakat den ökade isavsmältningen, säger Lars Arneborg.

Läs mer på Göteborgs Universitets webbplats

Taggat , ,