• Grupp_energirummet
  • GbgEnergi
  • Renova
  • PROMAS
  • LRF_BP
  • Monter
  • anders_utstallning1-959x300

Utställning

Nu har vi flyttat till Gamlestaden och Yesbox!


— Under konstruktion —

Lösningarna och de goda exemplen
– om miljö och hållbarhet – håller på att bli mer digital. Välkommen på den resan!

Ekocentrums utställning vill ge er verksamhet möjligheten att ta del av vad framstående företag – både stora och små – gör för att skapa en hållbar framtid. Tidigare var utställningen på Aschebergsgatan 44 Sveriges största permanenta hållbarhetsutställning. Nu siktar vi istället på att effektivisera ytanvändningen och skapar en ny arena i Gamlestaden i Göteborg! Fokus ligger fortfarande på goda exempel – vi vill inge hopp och motivation att komma vidare i hållbarhetsarbetet.

Utställningen som vill motivera och förändra…

I vår utställning hittar du lösningar från många olika branscher och verksamheter, t ex energi, transport/logistik, bygg, konsumtion, miljömål, miljömärkningar, cirkulär ekonomi, havet mm. Utställningen är en ledande pedagogisk arena och bas för många delar av våra kurser!

Bli samarbetspartner med Ekocentrum!

Som utställare blir du mycket mer för oss än en poster på väggen… Vi samverkar på flera sätt med våra goda exempel:

  • Vi förmedlar information om utställarnas lösningar i våra kurser och föreläsningar, t ex i vandrande föreläsningar i utställningen
  • Vi bjuder in utställarna till olika events så att de själva får berätta om sina lösningar
  • Vi förmedlar utställarnas nyheter i vårt flöde på webben och i sociala medier

Hör av dig till helen.sylvan@ekocentrum.se om du är nyfiken och/eller intresserad av att bli gott exempel hos oss!

Share Button

Utställare

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen är en av Sveriges två politiskt styrda regioner, med ansvar för hälso- och sjukvård och för tillväxt och utveckling. I ansvaret ingår att skapa goda förutsättningar för näringslivsutveckling, infrastruktur,... Läs vidare...

Allfrakt AB

Vi tar årligen hand om minst 50 000 ton av olika restprodukter åt våra kunder. Tillsammans med våra kunder har vi lyckats uppnå en mycket hög grad av återvinning. Ca 40 % av allt vi transporterar är sorterade material som kan gå direkt... Läs vidare...

Beepartners

Beepartners_logo800x
Biologisk mångfald är centralt för att nå klimatmål och utveckling mot ett hållbart samhälle. Vi sprider kunskap om naturen, bin och deras betydelse för våra lokala ekosystem. Det råder en global brist på bin. Värdet av honungsbinas... Läs vidare...

Camino

Camino är ett livsstilsmagasin som inspirerar till hållbar konsumtion. Integritet och självständighet är ledord vid magasinets produktion. Camino är inte beroende av bidrag och tillhör ingen stor mediekoncern. Magasinet finansieras genom... Läs vidare...

Ekobanken

Ekobanken är en medlemsbank som gör det möjligt för sina kunder – privatpersoner, föreningar och företag - att genom sin inlåning bidra till en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling. Som enda bank i Sverige... Läs vidare...

Fältbiologerna

Fältbiologerna logotyp
Fältbiologerna är en rikstäckande förening för alla barn och ungdomar som är intresserade av natur och miljöfrågor. Vår förening drivs ideellt av barn och ungdomar och vi har vårt eget förlag, vår egen tidning, vår egen budget, vår... Läs vidare...

Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV

GMV - Chalmers och Göteborgs Universitet logotyp
Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, är Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma organisation för att främja forskning, utbildning och samverkan inom miljö och hållbar utveckling. GMVs nätverk består av forskare, doktorander,... Läs vidare...

Göteborgs Stad – Miljödiplomering

Miljö_Göteborg_logo
Miljödiplomering är en metod för att miljöanpassa mindre företag och andra verksamheter. Metoden har tagits fram av Göteborgs Stads Miljöförvaltning och drivs tillsammans med Göteborgsregionens kommunalförbund. Syftet är att ge... Läs vidare...

Göteborgs Stad – Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen är en kommunal myndighet som arbetar med att kontrollera att lagar som rör miljö och hälsa följs. Det gäller allt från livsmedelshantering och boendemiljö till miljöfarlig verksamhet. Dessutom övervakar vi... Läs vidare...

Göteborgs Stad – Trafikkontoret

Trafikkontoret logotyp
Trafikkontoret ansvarar för all trafik i Göteborg, däribland kollektivtrafiken i samarbete med Västtrafik i Göteborgsområdet AB. Kontoret förvaltar kommunens väg- och bananläggningar samt är väghållarmyndighet. I ansvaret ligger också... Läs vidare...

Jordens Vänner

Jordens Vänner logotyp
Jordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart... Läs vidare...

KRAV

Bakom det kända märket finns KRAV - en oberoende ekonomisk förening med säte i Uppsala. Vi utvecklar regler för ekologisk produktion. De producenter som följer regelverket får sätta KRAV-märket på sina varor. Alla företag som använder... Läs vidare...

Miljöbron

Miljöbron är en ideell organisation som har till uppgift att sammanföra studenter och företag och verkar därmed som en länk mellan näringsliv och akademi. Via uppdrag och examensarbeten får företagen kostnadsfri hjälp i sina miljö- och... Läs vidare...

Promas AB

Promas logotyp
Stresshantering är lönsamt. Vi hjälper över 6.000 svenska arbetsplatser att minska stress, mental och fysisk trötthet som kan leda till utmattningssyndrom och utbrändhet. Stresshantering är både viktigt och lönsamt för alla typer av... Läs vidare...

REC Indovent AB

REC Indovent logotyp
REC Indovent tillverkar & marknadsför högeffektiva luftbehandlingsaggregat till bl a villor, lägenheter och kontorslokaler. Genom 30 års utveckling har vi uppnått hela 82% i genomsnittlig temperaturverkningsgrad. Energibesparingen blir... Läs vidare...

Studiefrämjandet

En av Studiefrämjandets viktigaste profilområden är miljöfrågor. Genom vårt samarbete med Ekocentrum har vi ambitionen att fördjupa kunskapen och att väcka intresse hos göteborgaren om en hållbar samhällsutveckling. Inom ämnet miljö... Läs vidare...

Svenskt Vindkrafts Tekniskt Centrum (SWPTC)

SWPTC logotyp
 Svensk Vindkrafts Tekniskt Centrum (SWPTC) har bildats för att kunna möta den snabbt växande globala vindkraftsindustrin samt för att höja den svenska vindkraftskompetensen. Fokus ligger först och främst på att utveckla vindkraftverkens... Läs vidare...