Kopia av Utställning

Sveriges största permanenta utställning Nina
– om miljö och hållbarhet.

Ekocentrums utställning vill ge er verksamhet möjligheten att ta del av vad framstående företag gör för att dra sitt strå till en bärkraftig framtid. Tillsammans med vår egen information utgör dessa goda exempel (se nedan) Sveriges idag största miljö- och hållbarhetsutställning av sitt slag.

Utställningen som vill motivera och förändra…

Vår utställning har det övergripande temat hållbar stad – hållbart samhälle. Här hittar du lösningar från många olika branscher och verksamheter, t ex energi, transport/logistik, bygg, konsumtion, miljömål, miljömärkningar, cirkulär ekonomi, havet mm. Utställningen är en ledande pedagogisk arena – har du gått en vandrande föreläsning där med någon av våra utbildare? Det är en aha-upplevelse.

Share Button

Utställare

Batteriet som får nytt liv med tallkåda och alfalfagroddar

Uppsala_Universitet_logo
Nytt smart och miljövänligt batteri löser flera problem. Dagens litiumbatterier är effektiva, men behäftade med en rad resurs- och miljömässiga problem. Med hjälp av material från alfalfa och tallkåda och en smart återvinningsstrategi... Läs vidare...

ClimateWell – sol ger både värme och kyla

ClimateWell_logo_white_bg
Energikostnader stiger. För att lösa klimatförändringsproblemen måste vi skära ned de globala koldioxidutsläppen. Ekonomiska och miljövänliga energilösningar är viktigare än någonsin... ClimateWells unika teknologi kan användas i en... Läs vidare...

Temautställning: Forskning och innovationer för framtidens energi

Det händer mycket på energifronten - och snabbt går det! Under perioden 4 november 2014 till och med 30 juni 2015 visade Ekocentrum exempel på innovationer och forskningsresultat som är en del av nyckeln till framtidens energi. Utställningen... Läs vidare...

Exeger – tredje generationens solceller efterliknar fotosyntes

Exeger_logo
Svenska EXEGER bygger nu världens största fabrik för tillverkning av Grätzelsolceller i Stockholm, med en kapacitet på 20 MW solceller per år. Grätzelceller består av tre delar: titanoxid, ett ljusabsorberande färgämne och en elektrolyt.... Läs vidare...

Fotonuppkonvertering – omvandlar ljus av låg energi till ljus av hög energi

Chalmers_logo
Solenergi ett av några få hållbara alternativen för storskalig energiproduktion. Moderna solceller lider av vissa begränsningar. De kan bara använda sig av en viss del av solens ljus. Genom att använda smarta... Läs vidare...

Parans – solljus i alla rum

Parans för in ljus till rum dit fönster aldrig når - ta med dig solen in! Solljuset är viktigt för oss människor. Många människor tillbringar en stor del av sin dag inomhus och får inte del av det hälsosamma naturliga ljuset. Parans har... Läs vidare...

Seafarm – tång och alger för ett hållbart samhälle

Seafarm-850-139_logo
Alger är en havets rikedom som vi i princip inte förstått värdet av. Inte hittills i alla fall. I Asien däremot, odlar man alger sedan länge i stor skala för användning inom livsmedelsindustrin. Men alger kan vara mycket mer än så.... Läs vidare...

Luwasa Greenstyling

Luwasa_logo
Luwasa Greenstyling – Gröna framsteg sedan 1968! Luwasa betyder luft, vatten och sand; grundstenarna inom hydrokultur. Samma beprövade teknik som används sen vi startade vår verksamhet. Ett framstegskoncept sedan 1968. Vi arbetar med... Läs vidare...

Jordens Vänner

Jordens Vänner logotyp
Jordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart... Läs vidare...

Centrum för Ekologisk Teknik CET

Centrum för Ekologisk Teknik CET logotyp
CET är en riksorganisation för miljöanpassad och resurssnål teknik som numera är en underavdelning till SERO -  Sveriges Energiföreningars RiksOrganisation. Föreningen vill verka för ett hållbart samhälle genom att visa på positiva... Läs vidare...