Veolia

På Veolia arbetar vi tillsammans med kommuner och företag för att de ska få ut så mycket som möjligt från sina resurser. Vårt fokus ligger på återvinning, vatten, energi och stödtjänster till industrin.

Genom att optimera användning av resurser hjälper vi din verksamhet att spara pengar och minska sitt avtryck. Men lika ofta får vi vardagen att fungera. Vi ser till att människor får rent dricksvatten och värme. Samlar in och återvinner olika material eller sköter om industrins fastigheter och tekniska infrastruktur. Som kund har du tillgång till det stora företagets resurser med global närvaro, lång erfarenhet och forskningsavdelning. Samtidigt får du flexibiliteten och lyhördheten hos en lokal aktör.

Mer om vad vi gör:

Till Veolias webbplats