Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen är en av Sveriges två politiskt styrda regioner, med ansvar för hälso- och sjukvård och för tillväxt och utveckling.

VGRI ansvaret ingår att skapa goda förutsättningar för näringslivsutveckling, infrastruktur, kompetensförsörjning, kultur och miljödriven utveckling. Västra Götalandsregionen främjar aktivt en god miljö, både tillsammans med andra aktörer i Västra Götaland och internt i våra egna verksamheter som sjukhus, vårdcentraler kulturinstitutioner, kollektivtrafik och mycket mera.

Miljönämnden driver till exempel Smart Energi. Det är en process som pågår tillsammans med kommuner, myndigheter, näringsliv och organisationer för att förverkliga klimatstrategin för Västra Götaland. Målet är att bryta Västra Götalands beroende av fossil energi till 2030. Inom Smart Energi arbetar man enligt konkreta överenskommelser om att främja energieffektiva byggnader och solenergi, gemensamma miljökriterier vid upphandling av el, fordon, inredning och livsmedel med mera.

Andra kända miljöprojekt som Västra Götalandsregionen skapat eller bidragit till är till exempel Biogas Väst, Clean Shipping, Design med Omtanke, Energigården, Gröna Listan, Grön Kemi, Kraftsamling Smarta Nät, Lokalproducerat i Väst, Passivhuscentrum Västra Götaland, Power Väst, Skolmatsakademin, Studio Re:design och Västerhavsveckan.

Miljönämnden är också huvudman för Göteborgs botaniska trädgård och en av huvudmännen i Västkuststiftelsen. 

Till Västra Götalandsregionens webbplats