Röd himmel

Utställare på Ekocentrum

AB Volvo

1928 tillverkade vi vår första lastbil. Mycket har hänt sedan dess, men vissa saker har inte förändrats alls. Vi tycker fortfarande att allt kan göras bättre. Viljan att lösa problem gör att vi ofta är först i världen med många... Läs vidare...

Allfrakt AB

Vi tar årligen hand om minst 50 000 ton av olika restprodukter åt våra kunder. Tillsammans med våra kunder har vi lyckats uppnå en mycket hög grad av återvinning. Ca 40 % av allt vi transporterar är sorterade material som kan gå direkt... Läs vidare...

FordonsGas

Närproducerat och miljömärkt drivmedel- är det möjligt? Ja! FordonsGas säljer världens första miljömärkta bilbränsle och vår vision är att vi skall bidra till att skapa ett samhälle där transporter sker på ett långsiktigt hållbart... Läs vidare...

Göteborgs Stad – Trafikkontoret

Trafikkontoret ansvarar för all trafik i Göteborg, däribland kollektivtrafiken i samarbete med Västtrafik i Göteborgsområdet AB. Kontoret förvaltar kommunens väg- och bananläggningar samt är väghållarmyndighet. I ansvaret ligger också... Läs vidare...

Göteborgs Stads Parkerings AB

Parkeringsbolaget bidrar aktivt till Göteborgs utveckling. Vi erbjuder hållbara parkerings- och mobilitetslösningar och arbetar för att främja nya resvanor. Utmaningen är att skapa en god ekonomi på lång sikt, för att kunna genomföra... Läs vidare...

Renova AB

"Hur kan du bidra till att minska avfallet?" Renova är Västsveriges ledande miljöföretag inom avfall och återvinning. Vår vision är att leda utvecklingen mot en långsiktigt hållbar tillväxt i vår ägarregion. Med den senaste tekniken och... Läs vidare...

Swedavia – internationell förebild med klimatsmarta flygplatser

Swedavia är ett statligt helägt bolag som äger, driver och utvecklar det nationella basutbudet av tio svenska flygplatser. Miljöfrågorna har länge varit prioriterade för Swedavia och idag är vi en internationell förebild när det gäller... Läs vidare...

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen är en av Sveriges två politiskt styrda regioner, med ansvar för hälso- och sjukvård och för tillväxt och utveckling. I ansvaret ingår att skapa goda förutsättningar för näringslivsutveckling, infrastruktur,... Läs vidare...