Röd himmel

Utställare på Ekocentrum

Allfrakt AB

Vi tar årligen hand om minst 50 000 ton av olika restprodukter åt våra kunder. Tillsammans med våra kunder har vi lyckats uppnå en mycket hög grad av återvinning. Ca 40 % av allt vi transporterar är sorterade material som kan gå direkt... Läs vidare...

CabiBUS

Snabbaste vägen till fossilfritt resande - den nya kollektivtrafiken! CabiBUS ersätter privatbilar för pendling och dagliga resor dörr till dörr inom 100 km från varje stad. En förutsättning för att dagens privatbilister ska välja... Läs vidare...

Elbilssamhället är här!

Tror du det är omöjligt att byta ut Sveriges fordonsflotta till eldrift? Tänk om - förutsättningarna finns redan här!    Dagens elnät skulle klara energibehovet från en fordonsflotta helt driven av el. Men det skulle kräva en... Läs vidare...

FordonsGas

Närproducerat och miljömärkt drivmedel- är det möjligt? Ja! FordonsGas säljer världens första miljömärkta bilbränsle och vår vision är att vi skall bidra till att skapa ett samhälle där transporter sker på ett långsiktigt hållbart... Läs vidare...

Göteborgs Stad – Trafikkontoret

Trafikkontoret ansvarar för all trafik i Göteborg, däribland kollektivtrafiken i samarbete med Västtrafik i Göteborgsområdet AB. Kontoret förvaltar kommunens väg- och bananläggningar samt är väghållarmyndighet. I ansvaret ligger också... Läs vidare...

Göteborgs Stads Parkerings AB

Parkeringsbolaget bidrar aktivt till Göteborgs utveckling. Vi erbjuder hållbara parkerings- och mobilitetslösningar och arbetar för att främja nya resvanor. Utmaningen är att skapa en god ekonomi på lång sikt, för att kunna genomföra... Läs vidare...

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen är en av Sveriges två politiskt styrda regioner, med ansvar för hälso- och sjukvård och för tillväxt och utveckling. I ansvaret ingår att skapa goda förutsättningar för näringslivsutveckling, infrastruktur,... Läs vidare...