Röd himmel

Utställare på Ekocentrum

Again Nutrient Recovery – Gainutri

Framtidens avloppslösning för både enfamiljs- och flerbostadshus. Hushållens toalettavlopp - en resurs... Again´s teknik utvecklas både för det enskilda hushållet och för flerbostadshuset i ett grönt, hållbart samhälle. Att ha... Läs vidare...

AgroPaper

AgroPaper är ett startup från Chalmers Entreprenörsskola och arbetar med att förenkla växtodling med miljövänliga lösningar. Odlare kämpar dagligen med ogräs som konkurrerar ut grödorna. För att skapa bättre tillväxtmiljö används... Läs vidare...

Aqua Robur – Urban Micro Hydro

En femtedel av allt dricksvatten som produceras når inte fram till konsumenterna. Mycket av det som passerar de kommunala vattenledningarna försvinner nämligen längs vägen. Det Göteborgsbaserade företaget Aqua Robur har funnit ett sätt att... Läs vidare...

Batteriet som får nytt liv med tallkåda och alfalfagroddar

Nytt smart och miljövänligt batteri löser flera problem. Dagens litiumbatterier är effektiva, men behäftade med en rad resurs- och miljömässiga problem. Med hjälp av material från alfalfa och tallkåda och en smart återvinningsstrategi... Läs vidare...

Bzzt – snabbare än cykel, billigare än taxi

Hej! Vi är en en helt ny tjänst för billiga, utsläppsfria resor inom städer och tätorter, där du bokar resan via mobilen och betalar med kort. Vi vann 3:e pris i ALMIs och Ekocentrums uttagning i "Pitcha din hållbara idé" den 28 januari... Läs vidare...

Cewatech – fiskfoder från avfallslut

Genom en patenterad process med specifika mikrosvampar omvandlas sidoströmmar från växtbaserad industri till högkvalitativa produkter såsom ingrediens i fiskfoder, superabsorbent inom sårvård m m. Processen bidrar dessutom till... Läs vidare...

Cleanergy – solbox & gasbox – numera Azelio

Världens ledande tillverkare av hållbara energilösningar finns i bland annat i Åmål. De baserar sina innovationer på en över hundra år gammal lösning - stirlingmotorn. Så här beskriver Cleanergy* själva  - på engelska - sina... Läs vidare...

Climate Saver

Vill du också bidra till att minska utsläppen av växthusgaser? Climate Saver hjälper dig! Många upplever idag att informationen kring klimatförändringarna snarare ger dem dåligt samvete än hopp och vilja att förbättra. Det kan bero på... Läs vidare...

ClimateWell – sol ger både värme och kyla

Energikostnader stiger. För att lösa klimatförändringsproblemen måste vi skära ned de globala koldioxidutsläppen. Ekonomiska och miljövänliga energilösningar är viktigare än någonsin... ClimateWells unika teknologi kan användas i en... Läs vidare...

ElectriCity Innovation Challenge

En öppen innovationstävling med sikte på morgondagens attraktiva bussresor. ElectriCity Innovation Challenge parar ihop de möjligheter demonstrationsarenan ElectriCity erbjuder med den gemensamma kreativa kraften i Västra Götaland för att... Läs vidare...

Epishine – organic solar cells

Den tredje generationens solceller är både vackra och prisvärda. Epishine gör en  solcell med nanotunna lager av olika polymerer tryckta på PET-film. Den är semitransparent i olika färger och främst tänkt för att integrera i... Läs vidare...

Exeger – tredje generationens solceller efterliknar fotosyntes

Svenska EXEGER bygger nu världens största fabrik för tillverkning av Grätzelsolceller i Stockholm, med en kapacitet på 20 MW solceller per år. Grätzelceller består av tre delar: titanoxid, ett ljusabsorberande färgämne och en elektrolyt.... Läs vidare...

Fotonuppkonvertering – omvandlar ljus av låg energi till ljus av hög energi

Solenergi ett av några få hållbara alternativen för storskalig energiproduktion. Moderna solceller lider av vissa begränsningar. De kan bara använda sig av en viss del av solens ljus. Genom att använda smarta... Läs vidare...

Heliospectra

Effektiva belysningssystem som erbjuder marknadsledande styrning av tillväxt, smak och kvalité hos plantor. Heliospectra är baserat på forskning och erfarenhet inom plantodling. Från starten har Heliospectra arbetat med växthusodlare som... Läs vidare...

Marin biogas – förnyelsebar energi från ett renare hav

Hur kan vi minska beroendet av fossil råvara och samtidigt minska övergödningen av havet? Lösningen är sjöpungar! Biogas kan produceras från odlad sjöpung i havet - utan att använda åkermark, och dessutom samtidigt generera ekologiskt... Läs vidare...

Odlade organ med patientens egna stamceller – för transplantation

Organbrist är ett stort problem inom transplantationsmedicin. Avstötning av organ är ett annat. Nu har en forskargrupp utvecklat en ny vävnadsteknik som bygger på "tvätt av stamceller". För första gången i världen har odlade blodkärl med... Läs vidare...

OlsAro Crop Biotech – vete för en bättre värld

Cirka 7% av jordens totala odlingsyta är förstörda på grund av för hög salthalt. OlsAro återställer sådan ytor med sitt vete och bidrar samtidigt till en ökad välfärd för människor som lever i fattigdom. Vete för salta jordar OlsAro... Läs vidare...

Parans – solljus i alla rum

Parans för in ljus till rum dit fönster aldrig når - ta med dig solen in! Solljuset är viktigt för oss människor. Många människor tillbringar en stor del av sin dag inomhus och får inte del av det hälsosamma naturliga ljuset. Parans har... Läs vidare...

Peas on earth

Ny teknik ger mat, djurfoder, gödning och bränsle - av bönor! Tack vare en ny typ av tröska för svenska åkerbönor är det möjligt att skörda redan i augusti innan bönorna drabbas av sjukdomar. Tröskan och en patenterad metod att... Läs vidare...

Refind – intelligent sortering minskar slöseriet

Intelligenta sorteringslösningar för återvinningsindustrin. Med hjälp av artificiell intelligens sorteras batterier, mobiltelefoner, lampor eller katalysatorer automatiskt för att i så hög grad som möjligt kunna återanvändas eller... Läs vidare...

Seafarm – tång och alger för ett hållbart samhälle

Alger är en havets rikedom som vi i princip inte förstått värdet av. Inte hittills i alla fall. I Asien däremot, odlar man alger sedan länge i stor skala för användning inom livsmedelsindustrin. Men alger kan vara mycket mer än så.... Läs vidare...

Temautställning: Forskning och innovationer för framtidens energi

Det händer mycket på energifronten - och snabbt går det! Under perioden 4 november 2014 till och med 30 juni 2015 visade Ekocentrum exempel på innovationer och forskningsresultat som är en del av nyckeln till framtidens energi. Utställningen... Läs vidare...

TRINE – nytt solenergiprojekt skapar billig el i u-länder

2,7 miljarder av världens befolkning lever helt utan, eller med begränsad tillgång till, elektricitet. Samtidigt finns det 1 miljard människor som letar efter något meningsfullt att investera tid och pengar i, för att bidra till en bättre... Läs vidare...

Tummy Lab – artificiell intelligens hjälper oroliga magar

Här är appen för matrelaterade magproblem! Den hjälper dig att få kontroll över vad du äter och vad detta kan ha för effekter. I mobilappen Tummy Lab kan användaren registrera sina kostvanor och magbesvär, appen analyserar sedan... Läs vidare...

Wavetube – utvinner energi från havsvågor

Wavetube AB utvecklar en unik lösning för utvinning av förnybar energi ur havsvågor. Lösningen baseras på enkelhet, robusthet och tillförlitlighet och består av ett helt slutet system som flyter på havsytan. Systemet består av tre... Läs vidare...